Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek apod.

Odborný program

Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, včetně novely provedené zákonem č. 163/2020 Sb. (účinnost od 1. 7. 2020), a to v části upravující bytové spoluvlastnictví se zaměřením na správu domu a pozemku vlastníků jednotek. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na nová rizika a výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Výklad vychází z judikatury vyšších soudů.

Odborný program semináře:

 • bytové spoluvlastnictví
  • jednotka
   – způsoby vzniku
   – prohlášení a jeho změny
   – převod jednotek, přechod dluhů (do 30. 6. 2020 a po účinnosti zákona č. 163/2020 Sb.)
  • společné části
   – pojetí
   – určení velikosti podílu na společných částech nemovité věci
  • příspěvky na správu domu a pozemku, určení jejich výše
  • práva a povinnosti vlastníka jednotky
 • správa domu a pozemku
  • bez vzniku společenství vlastníků
  • společenství vlastníků
   – založení
   – stanovy
   – vznik
   – orgány společenství vlastníků
   – shromáždění
   – rozhodování shromáždění
   – přezkum těchto rozhodnutí soudem do 30. 6. 2020 a po účinnosti zákona č. 163/2020 Sb.
   – zánik společenství
 • diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit