Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva

Správní a trestní právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
02.04.2020
9.00 - cca 16.00
    —
201481

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
23.06.2020
9.00 - cca 16.00
    —
20148

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
10.12.2020
9.00 - cca 16.00
    —
203541

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Petr Slezák

zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA Ministerstva životního prostředí

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-353/2015 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí

Odborný program

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) prošel za dobu své účinnosti mnoha novelizacemi.

V roce 2021 byla projednána (1pozn.) tzv. rekodifikace veřejného stavebního práva, resp. nový stavební zákon a s ním související úpravy mnoha dalších zákonů, včetně zákona č. 100/2001 Sb. Tyto změny mají po nabytí účinnosti ambici významně reorganizovat celou oblast státní stavební správy, oblast ochrany všech veřejných zájmů a roli dotčených orgánů, a tedy i oblast posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. To vše s cílem urychlit a zjednodušit povolovací procesy při údajném zachování stávající kvality ochrany veřejných zájmů včetně životního prostředí.

První a rozsáhlejší část semináře je zaměřena na seznámení účastníků s aktuálními platnými postupy podle zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí po všech jeho dosavadních účinných novelizacích. Ve druhé části semináře budou účastníci seznámeni s budoucím vývojem správní praxe v  oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí po nabytí účinnosti nového stavebního zákona a změny dalších zákonů (rekodifikace veřejného stavebního práva).

Seminář je určen zejména pracovníkům příslušných úřadů EIA, investorům, pracovníkům úřadů, které vedou navazující řízení, dotčeným orgánům a inženýrským organizacím a autorizovaným osobám v oblasti EIA, a také těm, kteří uvažují o svém uplatnění na úseku posuzování vlivů záměrů na životní prostředí v nově vznikající státní stavební správě (2pozn.).

Odborný program semináře:

 • Aktuální postupy podle zákona č. 100/2001 Sb.:
  • základní pojmy
  • příslušné úřady
  • předmět posuzování
  • oznámení záměru
  • zjišťovací řízení
  • závěr zjišťovacího řízení
  • dokumentace EIA
  • veřejné projednání
  • posudek EIA
  • závazné stanovisko EIA
  • platnost stanoviska EIA a její prodlužování
  • navazující řízení
  • závazné stanovisko k ověření změn záměru
  • závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska EIA s aktuálními právními předpisy
  • problematika autorizací
  • vyjadřování v pochybnostech
  • a další
 • Aktuální postupy podle zákona č. 100/2001 Sb. koordinované s postupy podle stavebního zákona
 • Základní principy v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí podle nového stavebního zákona2
 • Dotazy

(1pozn.) V době přípravy tohoto programu ještě není zřejmé, zda a jaké změny v oblasti veřejného stavební práva budou přijaty. Příslušné návrhy zákonů již schválila ve třetím čtení Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, ale ještě je musí schválit Senát Parlamentu ČR a podepsat prezident.

(2pozn.) V případě nabytí účinnosti nového stavebního zákona a změny souvisejících předpisů v aktuálně projednávaném znění.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit