Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům a dalším zájemcům, kteří ve své praxi vstupují do věřitelsko-dlužnických vztahů.

Jak je výklad postaven?

Při výkladu je kladena pozornost na ty instituty soukromého práva, které se přímo dotýkají postavení a ochrany věřitele. V první polovině semináře se účastníci dozvědí, jak je regulováno poskytování finančních služeb, jaké je postavení věřitele vůči dědicům či manželům se SJM a jak je to s postoupením pohledávky. Druhá polovina je věnována problematice započtení, promlčení a utvrzení dluhů. Seminář je tak koncipován průřezově, aby si účastníci osvojili nejen jednotlivá pravidla, ale i souvislosti mezi nimi. Upozorňuje se též na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“)

 • Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace úvěru?
 • Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech?
 • Co obsahují nová právní pravidla o úrocích?
 • Lze si sjednat úroky z úroků?
 • Jaká práva má věřitel, když je dlužník v prodlení?
 • Proč musím dbát na odlišení úroků z prodlení a smluvní pokuty?
 • Je dobré sjednat si ztrátu výhody splátek?

Postavení věřitele vůči specifickým dlužníkům

 • Které dluhy patří do společného jmění manželů?
 • Jakou roli hraje okamžik vzniku pohledávky vůči jednomu z manželů?
 • Lze se „hojit“ na majetku ve společném jmění manželů, když dluh vznikl jen jednomu z manželů? A jak na to navazují procesní pravidla?
 • Lze postihnout bankovní účet nedlužného manžela?
 • Hradí dědici všechny dluhy zůstavitele?
 • Co je to výhrada soupisu?
 • Co je konvokace věřitelů a odloučení pozůstalosti?

Změna v osobě věřitele a její vliv na různé instituty

 • K jakým změnám dochází při postoupení pohledávky?
 • Jak vymezit pohledávky při globální cessi?
 • Co se stane, když je porušen sjednaný zákaz postoupit pohledávku?
 • Jaký vliv má změna věřitele na dosavadní zajištění?
 • Jaké námitky má po postoupení dlužník?
 • Jaká je odpovědnost postupitele?
 • Lze postoupit celou smlouvu, a jaká z toho plynou rizika?

Věřitel a započtení

 • Jaké jsou obecné předpoklady započtení?
 • Jaké jsou rozdíly mezi splatností a splnitelností dluhu a jaký význam má toto pro započtení?
 • Lze započít pohledávku v jiné měně?
 • Lze započíst pohledávku neurčitou nebo nejistou?
 • Jaký je vztah započtení a uznání dluhu?

Promlčení pohledávky

 • Jaké jsou zásadní změny v právní úpravě promlčení?
 • Která práva se promlčují?
 • Jak dlouhá je promlčecí lhůta a od kdy začíná běžet?
 • Lze se vzdát námitky promlčení?
 • Do kdy nejpozději je v soudním řízení možné namítnout promlčení?
 • Je věřitel lépe chráněn při smrti dlužníka krátce před uplynutím promlčecí lhůty?
 • Jak se promlčuje právo na náhradu škody, právo na smluvní pokutu apod.?

Smluvní pokuta

 • Jak dodržet požadavek určitosti u smluvní pokuty?
 • Lze moderovat smluvní pokutu po jednostranném zápočtu?
 • Je pohledávka z nepřiměřené smluvní pokuty pohledávkou nejistou, tudíž nezpůsobilou zápočtu podle § 1987?
 • Je třeba z hlediska jejich přiměřenosti posuzovat kumulativně smluvní pokutu sjednanou pro případ prodlení a sjednaný úrok z prodlení?
 • Je platné ujednání o smluvní pokutě, do něhož vstupuje třetí osoba?
 • Je možné sjednat smluvní pokutu pro případ zrušení závazku?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit