Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.11.2021
9.00 - cca 16.30
    —
20120

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-413/2017 - Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům, developerům a dalším zájemcům, kteří vlastní majetek, starají se o něj, případně různá věcná práva využívají ve svém podnikání.

Jak je výklad postaven?

Problematika věcných práv k věcem cizím je jednou z těch, která byla v předchozí právní úpravě velmi podceněna a která byla velmi široce budována judikaturou Nejvyššího soudu. Proto se výklad soustředí na podrobné představení celé regulace zejména práva stavby (včetně praktických souvislostí s katastrálním právem) a věcných břemen (služebností a reálných břemen). Výklad je doplněn o další problematiku limitovaných věcných práv – např. o právo předkupní či výhradu vlastnického práva sjednanou jako věcné právo. Upozorňuje se též na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

Obecně

 • Co jsou to limitovaná věcná práva, jak se liší od obligačních práv a jaká je jejich vzájemná konkurence, aneb Má přednost právo stavby nebo nájemní právo?

Právo stavby

 • Jak lze stavět na cizím pozemku? Co se stane, když si ke stavbě pronajmu pozemek?
 • K čemu lze využít právo stavby? Lze v rámci práva stavby stavět inženýrské sítě nebo místní komunikace?
 • Může si vlastník pozemku zřídit právo stavby sám pro sebe?
 • Je nějaká souvislost mezi právem stavby a stavebním zákonem?
 • Může být právo stavby využito v bytovém spoluvlastnictví?
 • Co by se mělo ujednat ve smlouvě o zřízení práva stavby? Jak musí být vymezena stavba?
 • Jak konstruovat úplatu za právo stavby?
 • Když koupím právo stavby, jsem vázán smlouvou o zřízení práva stavby?
 • Jak zaniká právo stavby a jaké jsou důsledky pro třetí osoby?
 • Jak se právo stavby promítá v katastru nemovitostí?

Věcná břemena

 • Jak se liší služebnosti od reálných břemen a kde hledat jejich praktické využití v moderní společnosti?
 • Co je to vlastníkova služebnost?
 • Lze zřídit pozemkovou služebnost ve prospěch určité osoby?
 • Jaký je vztah věcných břemen dle energetického zákona k občanskému zákoníku?
 • Jak se věcná břemena promlčují?
 • Kdo nese náklady na služebnou věc?
 • Jak zanikají služebnosti v důsledku trvalé změny?
 • Lze využít reálné břemeno k zajištění dluhu?
 • Jak se změnila právní úprava nezbytné cesty?

K některým dalším limitovaným věcným právům

 • Jak se změnila regulace předkupního práva?
 • K čemu lze prakticky využít výhradu vlastnického práva?

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit