Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám zejména po významné novele ZOK

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.02.2020
9.00 - cca 16.30
    —
20134

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Nové civilní právo přineslo ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným i akciové společnosti nespočet nejasností. Mnohé postupně vyjasňuje judikatura i odborná diskuse. Další průběžně vyvstávají. Cílem semináře je zmapovat maximum výkladových a aplikačních nesnází, na něž praxe aktuálně naráží, zrekapitulovat dosavadní stav odborné diskuse nad nimi i existující judikatury (jejíž objem v posledním roce zvláště narostl o četná zásadní rozhodnutí) a nastínit převažující řešení. Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace, aby odpovídaly poslednímu stavu vývoje, a to tentokrát i na poli legislativním. Seminář tudíž zohlední, ve vztahu k otázkám zahrnutým do výkladu, rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích, jejíž projednávání je dokončeno a novela brzy nabude platnosti, aby od 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost, ale též například návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který by měl od 1. prosince 2020 transponovat do českého práva požadavky V. směrnice AML a výrazně zpřísnit úpravu této evidence.

Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat:

  • obchodní rejstřík / evidence skutečných majitelů
  • zrušení a zánik společnosti
  • jednání za společnost
  • valná hromada
  • postavení člena voleného orgánu (vznik a zánik funkce, souběh s pracovním poměrem, odměňování)
  • podíl / akcie, jejich druhy a dispozice s nimi
  • tvorba a rozdělení vlastních zdrojů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit