Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti

Daně, účetnictví, Obchodní a občanské právo, Finanční právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.04.2020
9.00 - cca 14.45
    —
20138

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

Ing. Jana Skálová, Ph.D.

partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Začátek kalendářního roku je i časem konání valných hromad kapitálových obchodních společností. Na nich se rozhoduje o rozdělení zisku a případně dalších složek vlastního kapitálu. Cílem semináře je seznámit účastníky, jaká pravidla stanoví zákon pro rozhodování valné hromady o rozdělení, resp. statutárního orgánu o výplatě různých složek vlastního kapitálu a jaké bude navazující daňové řešení, tak aby bylo zvoleno to nejvhodnější. Pozornost se zaměří i na některé další způsoby distribuce vlastních zdrojů (vracení příplatku, vypořádací podíl, efektivní snížení základního kapitálu), ale i na rizika spojená s převodem podílu / akcie, která souvisejí s tvorbou či distribucí vlastních zdrojů (koho např. tíží povinnost vypořádat zálohu na podíl na zisku či dobrovolně převzatá příplatková povinnost po takovém převodu?). Výklad zmapuje momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných otázek, především ale četná významná soudní rozhodnutí, zvláště z poslední doby, která mnohé z těchto otázek řeší. Ve vztahu k pravidlům zahrnutým do výkladu seminář v nezbytné míře zohlední rovněž návrh rozsáhlé novely zákona o obchodních korporacích, jehož projednávání se na počátku roku 2020 snad konečně završí a novela nabude platnosti, aby 1. ledna 2021 vstoupila také v účinnost.

Odborný program semináře:

Právní část

 • podíl na zisku, způsoby jeho určení (přednostní podíl, variabilní podíl, podíl závislý na práci pro společnost či rozhodnutí valné hromady, pevný podíl, podíly / akcie bez podílu na zisku, podíl na zisku třetích osob),
 • rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů (bilanční předpoklady – včetně časových hledisek, test insolvence, rizika spojená s obcházením těchto pravidel),
 • nepeněžitý podíl na zisku,
 • příplatky do vlastního kapitálu, jejich přípustné druhy a vracení,
 • přiznání, výplata a vypořádání (vracení) záloh na podíly na zisku (nepeněžitá záloha?),
 • úhrada ztráty z vlastních zdrojů vytvořených v aktuálním účetním období,
 • vypořádací podíl, způsob jeho určení a výplata,
 • efektivní snížení základního kapitálu,
 • rizika spojená s převody podílů / akcií ve vztahu k tvorbě či distribuci vlastních zdrojů.

Daňové a účetní souvislosti budou doplňovány průběžně hned v návaznosti na právní výklad. Přitom se zaměříme zejména na:

 • zdanění výplaty podílu na zisku podle osoby příjemce,
 • daňové dopady příjmu z vrácení příplatku nebo výplaty emisního ážia,
 • daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeměnou,
 • nabývací cenu podílu.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit