Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, rozhoduje o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody

Odborný program

V obecném pojetí se za nemajetkovou újmu považuje jakákoliv újma, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Zpravidla se jedná o zásah do zdraví, cti, soukromí osoby apod. Následky takové újmy bývají velmi závažné a v konečném důsledku se mohou projevit i v majetkových poměrech poškozeného. Cílem semináře je provést účastníky základními východisky tohoto relativně nového právního institutu a pokusit se vyložit, jakými pravidly se bude řídit právní praxe při stanovení podmínek a rozsahu odčinění různých typů nemajetkové újmy. Stranou nezůstane ani Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (§ 2958 o. z.) a aktuální judikatura k náhradě za usmrcení či závažné zdravotní postižení osoby blízké (§ 2959 o. z.). Rozebrány budou též některé procesní otázky, včetně specifik uplatňování nároků v adhezního řízení.

Program:

  • Pojem nemajetkové újmy
  • Forma a rozsah odčinění
  • Tzv. druhotná oběť (§ 2971 o. z.)
  • Ztráta osoby blízké (§ 2959 o. z.)
  • Ublížení na zdraví (§ 2958 o. z.)
  • Metodika Nejvyššího soudu k § 2958 o. z.
  • Adhezní řízení
  • Procesní specifika uplatňování nároků u soudu
  • Aktuální judikatura
  • Diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit