Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Rodinné právo v praxi matrik po velké novele

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.04.2020
9.00 - cca 14.00
    —
20062

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Jana Hálová

oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-484/2017

Cena

Vložné: 2390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

V současné chvíli je významná novela zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 593) v legislativním procesu. Předpokládáme, že do data konání bude novela přijata nebo se bude nacházet v samém závěru legislativního procesu. Účinnost novely se navrhuje k 1. 7. 2020.

Cílem semináře je seznámit posluchače podrobně s problematikou rodinného práva a s novinkami v této oblasti, s praktickými poznatky v této oblasti a dalšími aktualitami. Lektorka svůj výklad doplní řadou příkladů.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričních úřadů, případně pracovníkům krajských úřadů na úseku matrik.

Program semináře:

 • PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA
 • MANŽELSTVÍ
  • Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci; před orgánem církve nebo náboženské společnosti
  • Doklady potřebné k uzavření manželství, promíjení
  • Uzavření manželství před ZÚ ČR v cizině
  • Uzavření manželství SO ČR v cizině
  • Uzavření manželství v  případě ohrožení života v ČR a v cizině
  • Správní poplatky na úseku uzavření manželství
  • Uzavření manželství zmocněncem
  • Příjmení po uzavření manželství (užívání příjmení žen, příjmení po rozvodu manželství)
  • Způsobilost uzavřít manželství, zákonné překážky manželství
  • Neplatnost manželství
  • Zdánlivé manželství
 • URČOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (dohoda o jménu/jménech a příjmení dítěte)
 • POPŘENÍ OTCOVSTVÍ (vliv na zápis a výpis z matriční knihy)
 • OSVOJENÍ
  • Osvojení nezletilého (zrušitelné/nezrušitelné)
  • Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého
  • Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého
  • Osvojení nezletilého, kterému byla přiznána svéprávnost
  • Zrušení osvojení
  • Příjmení po osvojení/zrušení osvojení
 • DOMNĚNKY OTCOVSTVÍ PODLE VOZ Z  ROKU 1811

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit