Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2021 a v roce 2022

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.11.2021
9.00 - cca 17.00
    —
20064

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Odborný program semináře:

ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a změny zákona o DPH od 1. 7. 2021 Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021,
 • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při dodání zboží za použití elektronického rozhraní od 1. 7. 2021,
 • sazby daně v roce 2021 a 2022,
 • přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty od 1. 7. 2021,
 • správa daně v tuzemsku a změny v roce 2021,
 • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (MOSS) od 1. 7. 2021.

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2021 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2022, a to zejména:

 • K aktuální legislativě a připomenutí nejdůležitějších posledních změn ve zdaňování příjmů právnických osob
  • uplatnění daňové ztráty zpětně
  • úpravy ve zdaňování dluhopisů
  • stravenkový paušál a srovnání s režimem stravenek
  • zvýšení limitu pro oznámení příjmů plynoucích do zahraničí podléhajících srážkové dani, vč. příjmů osvobozených od daně
  • zvýšení hranice pro hmotný majetek
  • aktivace pravidel pro mimořádné odpisy v 1. a 2. OS
  • nehmotný majetek opět jen podle účetnictví
  • zvýšení odpočtu darů na veřejně prospěšné účely
 • Rozinky:
  • z úprav výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně
  • k majetku
   – pohledávky a také tvorba ZOP k pohledávkám za dlužníky v IŘ
   – výrobek plnící funkci stavby - § 108 stavebního zákona
   – rekapitulace postupu při TZ provedeném nájemcem nad rámec nájemného
  • bezúročné a nízkoúročené zápůjčky
  • mzda a plnění vedle mzdy/benefity
   – klíčové znaky pro rozlišení a na co si dát pozor při poskytování benefitů, problémové oblasti po velké novele vyhlášky o FKSP od r. 2020 Nezapomeneme ani na zajímavé judikáty a příspěvky na KV KDP

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE – výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2021, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2021 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • rekapitulace významných oblastí v účetních předpisech (například kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce, oceňování a vykazování vybraných aktiv apod.),
 • změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platné od roku 2022,
 • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
 • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Pozn.: Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit