Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2020 a v roce 2021

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.11.2021
9.00 - cca 17.00
    —
20064

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Odborný program semináře:

ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou seznámeni také se změnami plánovaným od 1. 7. 2021. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení místa plnění při dodání a pořízení zboží, včetně dodání zboží v řetězci a místo plnění při prodeji zboží na dálku od 1. 7. 2021,
 • zvláštní režim dodání zboží v režimu skladu,
 • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní od 1. 7. 2021,
 • sazby daně se zaměřením na praktické dopady změn od 1. 5. 2020 a 1. 7. 2020,
 • osvobození od daně u nájmu nemovitých věcí a změny od 1. 1. 2021,
 • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně nových pravidel pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty od 1. 7. 2021,
 • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží v roce 2021,
 • správa daně v tuzemsku a změny od 1. 1. 2021 ve vazbě na novelu daňového řádu, včetně změn pravidel pro vracení nadměrného odpočtu,
 • aktuální problémy při podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2021.

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (zejména obchodních společností a družstev), a to nejen pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2020, ale i informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2021, a to zejména:

 • K posledním novelám ZDP se zaměřením na DPPO, zejména k
  • transpozici směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD schválené zákonem č. 80/2019 Sb. a doplněné zákonem č. 343/2020 Sb.:
   – pravidlo pro omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů, zejména úroků a jeho rozšíření také na společníky osobních společností
   – zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví z ČR do zahraničí a z jiného členského státu EU do ČR pro cenné papíry oceňované reálnou hodnotou
   – pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti a hybridní nesoulady
  • k úpravám pravidel při uplatňování odpočtu na výzkum a vývoj
 • Změny v daních z příjmů schválené v roce 2020 se zaměřením na DPPO
  • uplatnění daňové ztráty zpětně /zákon č. 299/2020 Sb.
  • zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a dopady do zdaňování příjmů při vratce této daně/zákon č. 386/2020 Sb.
  • 3. daňový balíček – stravenkový paušál a srovnání s režimem stravenek
  • zvýšení limitu a změna lhůty pro oznámení osvobozených příjmů, které jinak podléhají srážkové dani
  • aktivace pravidel pro mimořádné odpisy hmotného majetku v 1. a 2. odpisové skupině
  • u nehmotného majetku návrat do účetního režimu odpisování
  • rozšíření daňových úlev pro další formy spoření na stáří - účet dlouhodobých investic
 • Aktuálně k
  • úpravám výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů
  • pohledávkám, hmotnému majetku – k problematice výrobku plnícího funkci stavby a správnému postupu při provádění technického zhodnocení nad rámec dohodnutého nájemného
  • závěrům KV KDP, vybraným judikátům, informacím a sdělením GFŘ
  • klíčovým znakům mzdového plnění a benefitů
  • vybraným zaměstnaneckým benefitům a novele vyhlášky o FKSP, zejména k problémovým oblastem z hlediska zdanění
 • Odpovědi na dotazy, diskuse

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE – výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2020, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2020 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • rekapitulace významných změn v účetních předpisech
 • vybrané účetní metodické problémy (účtování výzkumu a vývoje, kurzové přepočty, kurzové přepočty záloh a časového rozlišení, účtování zákaznických věrnostních programů atd.)
 • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
 • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Pozn.: Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit