Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnání malého rozsahu, dovolená v hodinách po novele zákoníku práce

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.04.2020
9.00 - cca 15.00
    —
20066

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Růžena Klímová

zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Obsah semináře:

 • Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 • Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
 • Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod
 • Skončení DPP a DPČ
 • Délka směny
 • Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ
 • Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ
 • Zápočtový list u DPP a DPČ
 • Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP
 • Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ
 • Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání,
 • Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ,
 • Kdy neplatí minimální vyměřovací základ: u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání
 • Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném
 • Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
 • Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
 • Zaměstnání malého rozsahu - § 7 zákona č. 187/2006 Sb.
  • podmínky ZMR, ohlašovací povinnosti vůči OSSZ, účast na NP a odvod pojistného,
  • ZMR u dohody o pracovní činnosti,
  • ZMR u pracovního poměru,
  • ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů.
  • dávky nemocenského pojištění u ZMR,
  • rozhodné období u ZMR,
  • změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb. (ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období,
  • souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou,
  • souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci.
 • Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky
 • Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda
 • Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ
 • Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ
 • Dovolená v hodinách po novele zákoníku práce
  • dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
  • doba, která se posuzuje jako doba odpracovaná pro účely nároku na dovolenou
  • minimální doba trvání pracovního poměru pro vznik nároku na dovolenou
  • „krácení dovolené“ - z důvodu DPN a pracovního volna bez náhrady příjmu, absence
  • podmínky pro „krácení dovolené“
  • čerpání dovolené
  • převod nevyčerpané dovolené do dalšího roku
  • dodatková dovolená
 • Dotazy posluchačů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit