Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi

Finanční právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.11.2020
9.00 - cca 14.00
    —
20068

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Anna Velíšková

interní auditorka v praxi, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu, s osobními praktickými zkušenostmi z této oblasti

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Cena

Vložné: 2390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je snaha postihnout v celé šíři problematiku možných případů porušení rozpočtové kázně v praxi u územních samosprávných celků, (tj. obcí, měst, krajů, dobrovolných svazků obcí), jimi zřízených příspěvkových organizací a příjemců veřejných finančních podpor z jejich rozpočtů.

Úkolem semináře je snaha definovat stávající kritická místa a aplikovat je na prostředí obcí, měst a krajů (např. nedodržování zákonů, porušení interních předpisů, selhání lidského faktoru apod.).

Seminář bude zaměřen na výklad této problematiky v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění p. p. a vybraných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., ve znění p. p.

Cílovou skupinou, pro kterou je seminář určen, mohou být všichni, kteří se řídí financováním a finanční kontrolou územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací podle rozpočtových pravidel č. 250/2000 Sb., ve znění p. p. Zúčastnit se mohou jak zaměstnanci finančních odborů územně samosprávných celků, příspěvkových organizací, tak zaměstnanci, kteří provádějí finanční a veřejnosprávní kontrolu v praxi, členové kontrolních a finančních výborů.

Odborný program semináře:

  • Obecné zásady porušení rozpočtové kázně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění p. p. a č. 218/2000 Sb., ve znění p. p.
  • Definování možných rizik v praxi
  • Zmapování rizik, jejich pravděpodobnost výskytu, významnost
  • Dopad rizik ve smyslu sankčních důsledků
  • Náměty na prevenci předcházení porušení rozpočtové kázně
  • Konkrétní příklady z praxe
  • Diskuse a vzájemná výměna názorů k dané problematice.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit