Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
30.11.2021
9.00 - cca 15.00
    —
20050

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. Karel Černín, Ph.D.

soudce Krajského soudu v Brně

Mgr. Eva Vávrová

Do roku 2021 asistentka soudce Nejvyššího správního soudu, předtím dlouholetá právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, nyní vedoucí Muzea města Tišnova

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-176/2019 - Námitky proti stavbě - proč a jak je má stavební úřad posuzovat

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Každá nová stavba s sebou přináší změnu poměrů v území, na což vlastníci okolních nemovitostí přirozeně reagují. V podaných námitkách uplatňují zejména své soukromé zájmy. Některé z nich jsou částečně regulovány veřejným právem (např. zájem nebýt zastíněn sousední stavbou), jiné se však opírají výhradně jen o právo soukromé (např. zájem na zachování soukromí). Kdo je oprávněn takové námitky vznášet a v jaké fázi řízení? Má je stavební úřad hodnotit výhradně jen podle norem veřejného práva nebo je povinen přihlédnout i k právní úpravě v  občanském zákoníku? Kdy může stavební úřad řízení přerušit a odkázat na soud, kdy má žádost zamítnout a kdy naopak stavbu povolit? Jak zohlednit v rozhodnutí dohodu účastníků a kdy stanovit stavebníkovi závazné podmínky? Tento seminář jedním z prvních pokusů zpracovat tuto problematiku systematicky a uceleně, a to včetně soudní judikatury a stanovisek veřejného ochránce práv.

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy obecného nebo speciálního stavebního úřadu, a dále advokátům (popř. podnikovým právníkům) a občanským sdružením, na něž se účastníci územních a stavebních řízení nejčastěji obracejí.

Na tento seminář přímo navazuje část II. „Námitky sousedů proti stavbě – Postup ve správním řízení a před soudem“ (která se 14. prosince 2021), proto doporučujeme po tomto semináři absolvovat i část II.

Obsah semináře:

  • Rozlišení námitek veřejnoprávních a soukromoprávních (alias občanskoprávních), rozsah působnosti stavebního úřadu
  • Sousedská práva v občanském zákoníku a neurčité právní pojmy ve stavebních předpisech (kvalita prostředí, pohoda bydlení, přípustná míra, architektonické a urbanistické hodnoty)
  • Námitky, o nichž stavební úřad nesmí rozhodovat (hranice pozemků, věcná břemena, právo stavby, nájemní smlouvy, vydržení), úvod do katastrální problematiky
  • Jak posoudit nejčastější námitky proti umístění stavby (odstupy a vzdálenosti, znemožnění zástavby, zastínění, narušení soukromí)
  • Průběh územního a stavebního řízení na prvním stupni
  • Kdo může námitky uplatňovat (účastníci územního a stavebního řízení)
  • Kdy vznášet jaké námitky (územní plánování, doručování v územním řízení, informační povinnost stavebníka, nahlížení do spisu, pravidla koncentrace řízení)
  • Co lze namítat (obsahové omezení námitek)
  • Jak a proti čemu lze námitky uplatnit (podklady pro rozhodnutí, závazná stanoviska dotčených orgánů, předběžné otázky a přerušení řízení)
  • Odraz námitek ve výsledném rozhodnutí (podmínky pro provedení a užívání stavby, dohoda účastníků)

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit