Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.12.2020
9.00 - cca 15.00
    —
20051

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. Karel Černín, Ph.D.

asistent soudce Nejvyššího správního soudu

Mgr. Eva Vávrová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-175/2019

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Vlastníci sousedních pozemků uplatňují v územním a stavebním řízení celou řadu námitek. Zatímco první část tohoto semináře ukazovala na několika modelových příkladech, jak je má stavební úřad posuzovat, druhá část nabízí komplexní přehled všech námitek, které mohou v řízení zaznít, a to včetně námitek proti provádění a užívání budoucí stavby. Ke každé námitce nabídnou lektoři přehled aktuální judikatury a stanovisek ombudsmana, jež mohou pomoci s jejím hodnocením. Dále se bude druhý díl věnovat řadě pokročilých procesních otázek, zejména postavení sousedů v tzv. zjednodušených povolovacích procesech (zejm. územní a stavební souhlasy), při změnách užívání stávajících staveb (tzv. rekolaudace) a při místním šetření a ohledání stavby. Tématem, které ocení nejen účastníci řízení, ale i advokáti, budou možnosti obrany sousedů proti plánované stavbě prostřednictvím odvolání, mimořádných opravných prostředků a žalob ve správním i civilním soudnictví. Lektoři se dotknou též otázky náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem a uplatňování regresů vůči úředníkům stavebních úřadů. Seminář je doprovázen řadou příkladů z praxe.

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy obecného nebo speciálního stavebního úřadu, a dále advokátům (popř. podnikovým právníkům) a občanským sdružením, na něž se účastníci územních a stavebních řízení nejčastěji obracejí.

Tento seminář přímo navazuje na část I. „Námitky sousedů proti stavbě – Proč a jak je má stavební úřad posuzovat“ (která se koná 1. prosince 2020), proto doporučujeme před tímto seminářem absolvovat i část I.

Obsah semináře:

  • Jak se lze účinně bránit proti plánované stavbě v sousedství (územní nebo stavební řízení, správní nebo obecné soudnictví, odkladný účinek žaloby, předběžné opatření)
  • Námitky proti umístění stavby (ztráta či zhoršení výhledu, snížení ceny nemovitosti, narušení statiky sousední stavby, omezení přístupu, ztráta vody ve studni, nebezpečí požáru)
  • Námitky proti užívání stavby (hluk a vibrace, znečištění ovzduší, prach, kouř a zápach, obtěžování světlem, podmáčení, pevné a tekuté odpady, hmyz, nahodilé obtěžování z provozu), změny v užívání stavby
  • Námitky proti provádění stavby (obtěžování výstavbou, poškozování stromů a keřů na hranici pozemků)
  • Sousedé ve zjednodušených procesech (územní souhlas, souhlas s ohlášením stavby, spojené územní a stavební řízení, certifikát autorizovaného inspektora, veřejnoprávní smlouva)
  • Opravné prostředky proti rozhodnutí stavebního úřadu (odvolání, obnova řízení, přezkum, vyslovení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy, správní žaloba, kasační stížnost)
  • Odpovědnost za újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit