Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právní, účetní a daňové souvislosti přeměn kapitálových korporací

Daně, účetnictví, Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.05.2020
9.00 - cca 16.00
    —
20035

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

counsel advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci).

Ing. Jana Skálová, Ph.D.

partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář je určen nejen pro odpovědné osoby v obchodních korporacích, ale i pro zástupce všech právních a ekonomických profesí (soudce, notáře, advokáty, podnikové právníky, daňové poradce a auditory), kteří se danou problematikou zabývají. Vzhledem k šíři problematiky bude pozornost věnována především přeměnám kapitálových společností.

Seminář se zaměří zejména na tato témata:

 • Vymezení druhů přeměn obchodních korporací
  • fúze, jejich druhy a limity
  • rozdělení, jeho druhy a limity
  • převod jmění na společníka a jeho limity
  • změny právní formy a její limity
  • přemístění sídla jeho limity
 • Rozhodný den přeměny
  • jeho vymezení
  • možnosti jeho stanovení na počátku procesu přípravy a na konci procesu přípravy
  • souvislost stanovení rozhodného dne do délky účetního období a zdaňovacího období
  • zvláštnosti při určování rozhodného dne a sestavování účetních závěrek v rámci přeshraničních fúzí
 • Ocenění společnosti zúčastněné na přeměně
  • kdy je nezbytné ocenění jmění
  • zobrazení ocenění do účetnictví zanikající nebo nástupnické společnosti
  • odložená daň z přeceněných položek aktiv
  • ocenění jmění v případě přeshraničních fúzí
 • Vlastní kapitál v zahajovací rozvaze a stanovení výše základního kapitálu
  • fúze mateřské a dceřiné společnosti s vyloučením podílu na zanikající společnosti
  • vykázání nižšího vlastního kapitálu než základního kapitálu
  • komentář k zahajovací rozvaze popisující strukturu vlastního kapitálu
  • výplata vlastního kapitálu vzniklého přeměnou společníkům nebo akcionářům
 • Výměna podílů
  • kdy se vyměňují a kdy se nevyměňují podíly
  • pravidla pro stanovení výměnného poměru při fúzi a rozdělení
  • daňové souvislosti (nabývací cena), zdanění příjmů z prodeje
 • Náležitosti projektu přeměny týkající se jmění nabývaného nástupnickou společností při přeměně
  • co je třeba v souvislosti s přeměnou zjišťovat ohledně jmění zúčastněných společností
  • důležité při rozdělení
  • daňové souvislosti majetku nabytého přeměnou
 • Přeshraniční přeměny
  • na co dávat pozor při přeshraniční přeměně
  • aktuální právní témata
  • účetní náležitosti projektu přeměny
  • zdanění při přesunu majetku do zahraničí (plánovaná účinnost novely zákona o daních z příjmů od roku 2020)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit