Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
16.06.2020
9.00 - cca 13.00
    —
20033

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Jde o již tradiční seminář, věnovaný nejnovějším rozhodnutím, přijatým (zejména) „korporačním“ senátem Nejvyššího soudu v posledním roce (tj. ve druhém pololetí roku 2019 a prvním pololetí 2020). Doba, jež uběhla od účinnosti „nového“ občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, je dostatečně dlouhá na to, aby se řada otázek, které přinesly, dostala i „na stůl“ Nejvyššího soudu. V posledních letech tak znatelně roste počet významných rozhodnutí, která vykládají „novou“ právní úpravu obchodních korporací. Řada z nich přitom zasahuje i do dalších oblastí civilního práva.

Seminář nabízí podrobnou analýzu aktuálních rozhodnutí, vysvětlí závěry v nich formulované a rozebere jejich dopady na řešení obdobných situací, to vše pohledem soudce pod těmito rozhodnutími „spolupodepsaného“.

Seminář je určen jak pro členy orgánů obchodních korporací a jejich společníky (členy, akcionáře), tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se problematikou obchodních korporací zabývají.

Seminář bude věnován (mimo jiné) i judikatuře řešící

  • péči řádného hospodáře
  • postavení a povinnosti členů statutárních orgánů
  • odměňování členů volených orgánů
  • převody a nabývání podílů
  • práva společníků
  • přezkum platnosti usnesení valné hromady
  • svolání a rozhodování valné hromady a jediného společníka
  • pravidla pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
  • atd.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit