Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců - ZRUŠENO

Obchodní a občanské právo (třídenní seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.Hc.

Industrial Advisors, s.r.o., jednatel, společník Kooperativa pojišťovna, a.s., člen dozorčí rady

JUDr. René Kurka

vedoucí referátu, odbor sankčních řízení ČNB

Mgr. Ing. Jan Sviták

advokát, lektor VŠFS, Praha

Doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha

Certifikace/Akreditace

Příprava na zkoušky insolvenčních správců

Kurzy určené pro přípravu na obecné i zvláštní zkoušky insolvenčních správců.

Odborný program

V červnu letošního roku jsme od agentury TIS spol. s r.o. převzali organizaci a zajištění celé agendy kurzů pro přípravu na obecné i zvláštní zkoušky insolvenčních správců. První termíny jsme připravili již na září a říjen letošního roku. Těšíme se na Vaši účast.

Program 1. dne – pondělí 23. září 2019

9.00 – 15.00 hodin

 • APLIKACE MIKROEKONOMICKÝCH KONCEPCÍ V PODNIKOVÉ PRAXI.
  • Nákupní marketing, řízení zásob, logistika.
  • Výroba: pojem, plánování, výrobní kapacita, produktivita.
  • Investiční činnost podniku, hodnocení efektivnosti.
 • MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ.
  • Výkonnost podniku, pojem, metody, ukazatele.
 • CORPORATE GOVERNANCE, PLÁNOVÁNÍ, VIZE, STRATEGIE.
  • Řízení rizik, kvalita (ISO, řízení kvality).
 • KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, ANALÝZY PŘÍČIN, MOŽNÉ POSTUPY.

Přednáší:

Ing. Vratislav KULHÁNEK, Dr.Hc. - Industrial Advisors, s.r.o., jednatel, společník Kooperativa pojišťovna, a.s., člen dozorčí rady


Program 1. dne – pondělí 23. září 2019

15.15 – 17.00 hodin

 • FUNGOVÁNÍ FINANČNÍCH TRHŮ.
  • Investiční nástroje a finanční trhy, obchodní systém, převodní místo, vypořádací systém, centrální depozitář a evidence investičních nástrojů.
  • Garanční fond obchodníků s cennými papíry a postup při výplatě náhrad, zákaznický majetek.
  • Specifika majetkové podstaty finančních institucí, kryté dluhopisy, hypoteční zástavní listy, kryté bloky, hybridní nástroje.
  • Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání.

Přednáší:

Mgr. Ing. Jan SVITÁK - advokát, lektor VŠFS, Praha


Program 2. dne – úterý 24. září 2019

9.00 – 15.00 hodin

 • ČINNOSTI BANKY, ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY BANKY, PRAVIDLA PRO OBCHODY BANKY. Postup ČNB po odnětí licence banky, likvidace banky.
 • GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU, FOND POJIŠTĚNÍ VKLADŮ.
 • ZÁKON O OZDRAVNÝCH POSTUPECH A ŘEŠENÍ KRIZE NA FINANČNÍM TRHU.
 • Úpadek banky a družstevní záložny po odnětí licence. Úpadek obchodníka s cennými papíry, úpadek pojišťovny.
 • DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA (orgány, úvěrová komise, poradní výbory), kapitál, stanovy záložny, zvláštní pravidla pro družstevní záložny. Práva a povinnosti člena družstevní záložny. Odnětí povolení, zrušení a likvidace družstevní záložny.

Přednáší:

JUDr. René KURKA - vedoucí referátu, odbor sankčních řízení ČNB


Program 3. dne – středa 25. září 2019

9.00 – 16.00 hodin

 • ÚČETNÍ PRINCIPY, METODY A POSTUPY: Dlouhodobá nefinanční aktiva, zásoby, finanční aktiva a finanční závazky, rezervy, vlastní kapitál, struktura účetní závěrky.
 • ZOBRAZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU: čistá aktiva a vlastní kapitál (majetková a kapitálová struktura podniku).
 • ZOBRAZENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření.
 • ZOBRAZENÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ PODNIKU.
 • FINANČNÍ ANALÝZA.
 • MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ: klasifikace nákladů, informační nástroje pro řízení po linii výkonů (kalkulace), rozpočetnictví a plánování, informace pro řízení po linii odpovědnosti.

Přednáší:

Doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D. - katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit