Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva - druhá fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.11.2019
9.00 - cca 16.00
    —
19461

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu Nejvyššího soudu, hlavní zpracovatel velké systémové novely insolvenčního zákona

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Program přednášky (tématické okruhy)

 • Členění pohledávek v českém úpadkovém právu.
  • Vylučovací nároky
  • Pohledávky, které se uspokojují v rámci insolvenčního řízení.
  • Pohledávky, které se (podle své povahy) uspokojují v rámci insolvenčního řízení omezeně.
  • Pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují.
  • Pořadí pohledávek.
 • Možnost vedení nalézacích sporů a exekučních řízení ohledně pohledávek věřitelů proti dlužníku v průběhu insolvenčního řízení.
 • Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení. Jiné pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují.
 • Pohledávky, které se neuplatňují přihláškou.
  • Pohledávky za majetkovou podstatou. Členění. Charakteristika. Způsob uplatnění.
  • Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Členění. Charakteristika. Způsob uplatnění.
 • Pohledávky, které se uplatňují přihláškou.
  • Pohledávky, které se podle své povahy považují za přihlášené.
  • Pohledávky, které se přihlašují.
  • Podřízené pohledávky. Zvláštní význam podřízených pohledávek v oddlužení od 1. června 2019.
  • Zajištěné pohledávky.
 • Přihláška pohledávky.
  • Náležitosti přihlášky a jejich příloh. Odstraňování vad přihlášky. Podmínky řízení o přihlášce.
  • Změny v osobě přihlašovatele. Změny přihlášky a její zpětvzetí.
  • Včasnost přihlášky. Spory o včasnost přihlášky.
  • Přihlášky pohledávek náležejících více věřitelům. Spory o vlastnictví pohledávky.
  • Splatnost přihlašovaných pohledávek.
  • Přihlašování pohledávek vázaných na podmínku.
  • Postavení dlužníkových spoludlužníků a osob zajišťujících pohledávky vůči dlužníku.
 • Popěrné právo.
  • Popěrné právo dlužníka.
  • Popěrné právo insolvenčního správce.
  • Popěrné právo věřitele.
  • Podoba popěrného úkonu.
  • Vyrozumění o popření.
 • Přezkum pohledávek.
  • Přezkumné jednání.
  • Přezkum pohledávek při oddlužení.
 • Odporové spory.
  • Zahájení a vedení odporového sporu. Podmínky řízení.
  • Pravomoc českých soudů u odporových sporů se zahraničním prvkem.
  • Účastenství v odporových sporech.
  • Místní příslušnost soudu.
  • Věcná příslušnost soudu.
  • Poplatková povinnost.
  • Jistota na náklady odporového sporu.
  • Žalobní návrhy v odpůrčích sporech (podoba rozsudečných výroků).
   – Spory o pravost pohledávky.
   – Spory o výši pohledávky.
   – Spory o pořadí pohledávky.
  • Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení.
  • Typové dokazování. Důkazní břemeno.
  • Důsledky pravomocně skončeného odporového sporu. Vzájemné nároky.
  • Vedení odporových sporů po skončení insolvenčního řízení.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit