Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Evidence skutečných majitelů svěřenských a podílových fondů a právnických osob (jiných než obchodních společností) v širších souvislostech

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.05.2020
9.00 - cca 16.00
    —
19463

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.

působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a Práva Akademie věd ČR a jako counsel v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Věnuje se především korporačnímu právu, právu finančních trhů a problematice správy majetku. Je autorem komentáře k úpravě svěřenského fondu v občanském zákoníku (C.H. Beck, 2014), a na toto téma průběžně publikuje. Ve své advokátní praxi získal hluboké zkušenosti mimo jiné i s problematikou svěřenských fondů, ať již ve stádiu jejich zřizování či následně v průběhu jejich správy.

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

působí na katedře občanského práva Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématu osob v právním smyslu, zejména problematice nadačního, trustového a spolkového práva v evropském kontextu. Spolupracuje s řadou českých spolků a nadací a dalších organizací neziskové sféry. Je autorkou komentáře nadačního práva (C.H. Beck, 2014), spoluautorkou publikace o spolkovém právu (Leges, 2014) a je členkou Výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Po pěti letech účinnosti nového občanského zákoníku lze konstatovat, že svěřenské fondy se staly pevnou součástí českého právního řádu a právní praxe se s těmito majetkovými strukturami pomalu „učí“ pracovat.

Na národní, ale i evropské úrovni se nicméně projevuje snaha tyto struktury bez právní osobnosti určitým způsobem „podchytit“: s účinností k 1. 1. 2018 byla proto jednak Evidence svěřenských fondů a jednak Evidence skutečných majitelů právnických osob a dalších od člověka odlišných majetkových struktur (vč. svěřenských fondů).

V mezidobí byla přijata nová evropská 5 AML Směrnice, která by měla být do českého právního řádu provedena jednak novelou zákona č. 253/2008 Sb., proti praní špinavých peněz a jednak přijetím nového zákona o evidenci skutečných majitelů. Vzhledem k faktu, že tato 5 AML směrnice nabývá účinnosti v lednu 2020, jde o problematiku velmi aktuální.

Výše uvedená povinnost evidence se netýká pouze svěřenských fondů a obchodních korporací, ale dalších právnických osob (spolků, fundací, ústavů, SVJ a dalších) a rovněž podílových fondů.

A o tom všem je nabízený seminář.

Program:

  • 5 AML Směrnice a její dopady do českého právního řádu?
  • Úvaha o hledání rovnováhy mezi zájmem na transparentností a ochranou soukromí a její projevy v 5 AML Směrnici a českém právu (různé přístupy v Evropě)
  • Jak se provedení 5 AML Směrnice projeví ve vztahu ke svěřenským fondům, podílovým fondům, právnickým osobám?
  • U kterých majetkových struktur „se hledá“ skutečný majitel a proč?
  • Kdo jsou „povinné osoby“ ve smyslu českého zákona proti praní špinavých peněž?
  • Jaké nové povinnosti plynou z nového zákona o evidenci skutečných majitelů?
  • Kdo se zapisuje do evidence skutečných majitelů u fundací, ústavů, obecně prospěšných společností, SVJ, svěřenských a podílových fondů atd.?
  • Jaké jsou následky nesplnění této evidenční povinnosti?
  • Jaký je procesně právní režim evidence skutečných majitelů?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit