Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Diskriminace, nerovné zacházení a šikana v pracovněprávních vztazích

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.11.2019
9.00 - cca 14.00
    —
19454

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. Marie Janšová

partnerka advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Je mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje.

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Zákaz diskriminace a zásada rovného zacházení se všemi zaměstnanci, včetně zásady rovného odměňování, patří mezi základní zásady pracovněprávních vztahů. Jak se tyto zásady projevují v praxi, jaký je význam klíčových pojmů (rovnost, diskriminace aj.), jaké všechny povinnosti má v této souvislosti zaměstnavatel, jak by mělo probíhat vyšetřování incidentů na pracovišti a jaké jsou právní prostředky obrany proti diskriminaci a nerovnému zacházení, tyto a další otázky budou předmětem tohoto semináře. Součástí bude i blok o nerovném odměňování a rovněž se budeme věnovat problematice šikany na pracovišti. Téma bude doplněno o konkrétní příklady z praxe i některá soudní rozhodnutí. Seminář je určen zejména pracovníkům personálních oddělení, vedoucím zaměstnancům, firemním právníkům, a všem dalším, kteří se se chtějí s touto problematikou blíže seznámit a získat o tématu přehled.

Výběr témat z obsahu semináře:

  • Zákaz diskriminace a zásada rovného zacházení v pracovněprávních vztazích a při výběru zaměstnanců – pojmy, diskriminační důvody, výjimky, praktická aplikace, povinnosti zaměstnavatele, právní prostředky obrany
  • Zásada stejné odměny za stejnou práci, nerovné odměňování
  • Šikana (mobbing, bossing a další formy nežádoucího chování) na pracovišti

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit