Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) II. část

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Marie Janšová

partnerka advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Je mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje.

Odborný program

Oblíbený seminář pro personalisty – ty, kteří u zaměstnavatelů řeší každodenní otázky pracovního práva, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Cílem semináře je projít vybrané hlavní oblasti pracovněprávních vztahů, se kterými se pracovníci personálních oddělení setkávají ve své denní praxi, a v jejich rámci se zaměřit se na ty otázky a oblasti, jejichž výklad či aplikace činí obtíže. Na konkrétních příkladech z praxe i soudních rozhodnutích si ukážeme některé jejich aspekty a možná řešení. Součástí semináře jsou i informace o aktualitách v pracovněprávní legislativě a nových soudních rozhodnutích a zodpovídání dotazů účastníků. S ohledem na rozsah přednášené materie je obsah výkladu rozdělen do dvou samostatných seminářů. Tento druhý seminář se zaměří na okruhy a otázky související se skončením pracovního poměru a dále na jednotlivé kapitoly obsahu pracovního poměru – odměňování, pracovní dobu, dovolenou, překážky v práci, pracovněprávní odpovědnost a další. Samostatná část bude věnována vztahu zaměstnavatele s odborovými organizacemi a také problematice přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Výběr témat z obsahu semináře:

  • Praktický postup při skončení pracovního poměru; disciplinární postupy a interní šetření, hromadné propouštění, odstupné a další platby při skončení pracovního poměru
  • Odměňování – způsob určení mzdy, zásada stejné mzdy za stejnou práci, mzdové příplatky, bonusy
  • Pracovní doba – rozvržení pracovní doby, přesčasová práce, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby
  • Dovolená, překážky v práci na straně zaměstnance – návštěva u lékaře, pracovní neschopnost zaměstnance aj.
  • Mateřská a rodičovská dovolená – vznik nároku, délka, práva zaměstnance, návrat z mateřské / rodičovské dovolené, otcovská
  • Pracovněprávní odpovědnost
  • Spolupráce s odborovými organizacemi a zástupci zaměstnanců – stručný přehled
  • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů – stručný přehled
  • A další vybrané problematické otázky……

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit