Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) I. část

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Marie Janšová

partnerka advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Je mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje.

Odborný program

Oblíbený seminář pro personalisty – ty, kteří u zaměstnavatelů řeší každodenní otázky pracovního práva, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Cílem semináře je projít vybrané hlavní oblasti pracovněprávních vztahů, se kterými se pracovníci personálních oddělení setkávají ve své denní praxi, a v jejich rámci se zaměřit se na ty otázky a oblasti, jejichž výklad či aplikace činí obtíže. Na konkrétních příkladech z praxe i soudních rozhodnutích si ukážeme některé jejich aspekty a možná řešení. Součástí semináře jsou i informace o aktualitách v pracovněprávní legislativě a nových soudních rozhodnutích a zodpovídání dotazů účastníků. S ohledem na rozsah přednášené materie je obsah výkladu rozdělen do dvou samostatných seminářů. Semináře na sebe navazují. Tento první seminář se zaměří na okruhy a otázky související s výběrem zaměstnanců, postupem před vznikem pracovněprávního vztahu, včetně vymezení nelegální práce a otázek zaměstnávání cizinců, vznikem pracovněprávního vztahu, rozdíly a obsahem pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, změnami pracovního poměru, ale i na otázky týkající se výkonu práce z domova (tzv. homeoffice), zákazu konkurence či ochrany osobních údajů a soukromí zaměstnanců na pracovišti.

Výběr témat z obsahu semináře:

 • Zásady pracovního práva a jejich aplikace v praxi
 • Zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace
 • Pre-employment screening z pohledu pracovního práva a GDPR
 • Výběr zaměstnanců a postup před vznikem pracovního poměru
 • Švarcsystém, rozlišení mezi outsourcingem (poskytováním služeb) a agenturním zaměstnáním, nelegální práce
 • Pracovní smlouva, DPP, DPČ – náležitosti, další obvyklá i méně specifická ujednání, konkurenční doložka, homeoffice
 • Souběhy funkcí a specifika zaměstnávání manažerů – stručný exkurz
 • Ochrana osobních údajů zaměstnanců (GDPR v personální praxi) – stručný exkurz
 • Změny pracovního poměru – pracovní cesta, převedení na jinou práci
 • Pracovní řád, vnitřní předpisy
 • A další vybrané problematické otázky……

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit