Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

ZRUŠENO - Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Šárka Veselá

daňový poradce zaměřující se na zdanění fyzických osob, zaměstnanců i podnikatelů, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění včetně jejich mezinárodních aspektů a pracovní právo. Má mnohaleté praktické zkušenosti v oblastech globálního poradenství ve sféře zaměstnanosti, analýzy a nastavování systémů odměňování zaměstnanců, včetně programů zaměstnaneckých akciových a opčních plánů, nastavování smluvní dokumentace statutárních orgánů společností, přeshraničního vysílání zaměstnanců a revize pracovně-právních dokumentů. Je členem Sekce daně z příjmů fyzických osob při Komoře daňových poradců ČR.

Odborný program

Zaměstnávání cizinců je velice komplexní oblastí, kdy jednotlivé povinnosti je třeba posoudit vždy na základě konkrétní situace daného cizince. Posouzení nastavení vybraného pracovně-právního vztahu a osobní situace cizince může mít podstatný dopad nejen na povinnosti takového zaměstnance, ale především zaměstnavatele. Situace konkrétního zaměstnance má totiž vliv například na jeho příslušnost k systému sociálního a zdravotního pojištění, kdy může nastat, že český zaměstnavatel bude muset za zaměstnance odvádět pojistné do zahraničí, či na rozsah příjmů, které mají v ČR podléhat zálohové dani, nebo dokonce na typ daně, která má být z příjmů zaměstnance vůbec odváděna.

Na semináři Vás provedeme problematikou zaměstnávání cizinců z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Krátce se zastavíme také u povinností daných zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti. Pro lepší pochopení si problematiku vysvětlíme na praktických příkladech a odpovíme také na Vaše dotazy.

Seminář je určen zejména pro pracovníky HR oddělení, mzdové účetní, agentury práce a obecně pro všechny, kteří se při své práci setkávají s cizinci.

Program semináře:

  • Jaké má český zaměstnavatel povinnosti při zaměstnání zahraničního zaměstnance v ČR a/nebo v zahraničí?
  • Základní typy vyslání dle Zákoníku práce a v praxi užívané vysílací struktury
  • Kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky), situace rodinných příslušníků
  • Určení daňové rezidence u zahraničního zaměstnance pracujícího v ČR a u Čecha pracujícího v zahraničí
  • Jaké příjmy cizinců jsou zdanitelné v ČR a jak zamezit dvojímu zdanění v ČR?
  • Příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů, zamezení dvojímu zdanění v ČR
  • Jaká jsou specifika u zahraničních jednatelů a členů statutárních orgánů z pohledu zdanění a pojistného?
  • Česko-slovenský (zahraniční) management – možnosti nastavení v případě společného managementu v české a zahraniční společnosti

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit