Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2019

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
26.11.2019
9.00 - cca 16.00
    —
19444

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Petr Slezák

zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA Ministerstva životního prostředí

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-353/2015

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

V roce 2017 byly schváleny dvě významné novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Tzv. transpoziční novela zákona č. 100/2001 Sb. nabyla účinnosti 1. listopadu 2017 a jejím hlavním cílem byla implementace nových ustanovení revidované směrnice EP a Rady 2011/92/EU (směrnice EIA) do českého práva. Neméně důležitým cílem této novely bylo zefektivnění, zjednodušení a urychlení postupů podle zákona č. 100/2001 Sb.

Druhou z uvedených novel je tzv. novela stavebního zákona, která měla dopad do mnoha dalších právních předpisů, včetně zákona č. 100/2001 Sb. Tato novela nabyla účinnosti 1. ledna 2018 a zavedla mj. možnost paralelního a koordinovaného procesu EIA s územním řízením nebo dokonce se společným územním a stavebním řízením.

V současné době probíhá příprava tzv. rekodifikace stavebního práva, která do budoucna počítá s dalšími úpravami postupů souvisejících s posuzováním vlivů záměrů na životní prostředí.

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními postupy podle zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Dalším cílem semináře je představit předpokládaný budoucí vývoj legislativy v této oblasti ve vazbě na připravovanou rekodifikaci stavebního práva.

Seminář je určen zejména pracovníkům příslušných úřadů EIA, investorům, pracovníkům úřadů, které vedou navazující řízení, dotčeným orgánům a inženýrským organizacím a autorizovaným osobám v oblasti EIA.

Odborný program semináře:

 • Důvody změn v oblasti EIA v roce 2017
 • Aktuální postupy podle zákona č. 100/2001 Sb.:
  • základní pojmy
  • příslušné úřady
  • předmět posuzování
  • oznámení záměru
  • zjišťovací řízení
  • závěr zjišťovacího řízení
  • dokumentace EIA
  • veřejné projednání
  • posudek EIA
  • závazné stanovisko EIA
  • platnost stanoviska EIA a její prodlužování
  • navazující řízení
  • závazné stanovisko k ověření změn záměru
  • závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska EIA s aktuálními právními předpisy
  • problematika autorizací
  • vyjadřování v pochybnostech
  • a další
 • Postupy podle zákona č. 100/2001 Sb. koordinované s postupy podle stavebního zákona
 • Budoucnost EIA ve vazbě na rekodifikaci stavebního práva
 • Dotazy

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit