Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Veřejné knihy (zemské desky, pozemkové knihy, železniční knihy, vodní knihy) - jejich historie a význam v současném katastru nemovitostí

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
17.10.2019
9.00 - cca 14.30
    —
19436

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Jana Brantová

vedoucí oddělení veřejných knih a informací z Katastru nemovitostí, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Nabízíme Vám seminář k veřejným knihám, který Vás podrobně provede složitostmi a  pravidly evidence vlastnických vztahů a všech dalších práv k nemovitostem od r. 1871 až do současnosti. Získáte cenné rady jak postupovat při hledání historického majetku obcí, církve, státu i  své rodiny. Seminář je obohacený o rady při vyhledávání neznámých vlastníků v seznamu UZSVM a zároveň Vás bude informovat o problematice nových zápisů do Katastru nemovitostí, vysvětlí znovu zavedené pojmy např. výměnek, pacht, fidejkomisární substituce, svěřenský fond, zákaz zcizení a zatížení, přídatné spoluvlastnictví apod. a přinese Vám další cenné poznatky.

Seminář je určen zejména zaměstnancům krajských, městských a obecních úřadů, zaměstnancům pozemkových úřadů a pozemkových fondů, realitních kanceláří, advokátům a notářům, zaměstnancům v bankovním sektoru, zaměstnancům Lesů ČR, pracovníkům církevních řádů a dalším zájemcům o právní vztahy k nemovitostem.

Odborný program semináře:

 • Zemské desky:
  • Historie a vývoj
  • Ukázky zápisů
 • Železniční knihy:
  • Vznik železnice, evidence drážních parcel
  • Ukázky zápisů
 • Horní knihy a vodní knihy:
  • Co v nich nalezneme a kde jsou dnes uloženy
 • Pozemkové knihy:
  • Jejich vznik a současný význam
  • Evidence předcházející pozemkovým knihám (knihy gruntovní, urburní,…)
  • Struktura a systém zápisů do pozemkových knih
  • Orientace v knihovní vložce
  • Porovnání: současný list vlastnictví - knihovní vložka
  • Seznamy k pozemkovým knihám
  • Soudní mapy, sbírka listin
  • Přídělové řízení v I. a II. pozemkové reformě
 • Zákony k pozemkovým knihám
  • Seznam nejčastěji se vyskytujících zákonů v pozemkových knihách
 • Obecní majetek
  • Historie – první zápisy- rozdíl mezi obecním a veřejným majetkem
 • Církevní majetek
  • Prvotní zápisy
  • Názvy církevních vlastníků
 • Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků na UZSVM
  • Postup při vyhledávání opomenutých pozemků na internetu
  • Co musíte znát, než se vydáte na Katastr
  • Neznámí vlastníci
  • Dědická řízení ohledně nově najevo vyšlého majetku

Sestavování rodokmenů
• Co najdeme o předcích v pozemkových knihách
• Kopie starých smluv
• Kde jsou uložené staré matriky
• Nutná znalost kurentu a švabachu

 • Evidence nemovitostí 1964-92
  • Zakládání KZEN, vedení EN
  • Příklady LV, pol. v. z.
 • Smlouvy z let 1951 – 1992 – jejich náležitosti a podmínky platnosti
 • Zápisy v KN dle katastrálního zákona č. 256/2013, vklady a záznamy – jejich analogie v pozemkových knihách
 • Příklady a ukázky:
  • právo stavby
  • výměnek, užívání a požívání
  • přídatné spoluvlastnictví
  • svěřenské fondy
  • výhrada vlastnického práva a výhrada zpětné koupě
  • zákaz zcizení a zatížení
  • nájem a pacht
  • vzdání se práva na náhradu škody
  • svěřenské nástupnictví (fidejkomisární substituce)
  • ujednání o pořadí zástavních práv
 • Historický vývoj Prahy a její rozšiřování

Účastníci mají možnost předem zaslat elektronickou poštou na adresu pořadatele info@bovapolygon.cz do 10. října 2019 své dotazy k uvedeným bodům programu.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit