Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Personální činnost je ovlivněna aktuálními předpisy. Patří mezi ně téměř šest let v personální praxi uplatňovaný občanský zákoník a další novely zákoníku práce. Seminář navazuje na tyto právní úpravy a poskytne základní přehled a výklad pojmů v této oblasti vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Jeho předmětem je i přehled aktuálních problémů v personální praxi a jejich řešení.

Odborný program

 • Legislativní aktuality v době konání semináře
 • Použití nového občanského zákoníku v personálních vztazích
 • Možnost zvýšení práv pro zaměstnance nad rámec zákoníku práce (nové možnosti použití principu co není zakázáno, je dovoleno)
 • Základní zásady pracovního práva a jejich použití v personální praxi – zásady ochrany veřejného pořádku
 • Předpisy, které musí a může vydat zaměstnavatel
 • Ochrana osobních údajů zaměstnance a jejich zpracování podle nařízení EU GDPR a nového zákona
 • Sledování zaměstnanců, monitoring, soukromá elektronická pošta, kamery apod.
 • Změny v zaměstnávání cizinců – povinnosti a práva zaměstnavatele
 • Základní požadavky na práci personalisty v oblasti před vznikem pracovního poměru a po vzniku pracovněprávního vztahu (příslib zaměstnání, výběrové řízení, správné pracovní smlouvy, DPČ a DPP)
 • Informace o připravované novele ZP 2020 se zaměřením na personální agendu
 • Aktuální otázky: Sick days (placené pracovní volno ke zdravotním účelům + daňové souvislosti), prodloužení otcovské dovolené, vyšší rodičovský příspěvek, zrušení karenční doby, kontrola zaměstnavatele, odpovědnost vedoucího a personalisty za neplatnou výpověď, placené přestávky v práci nad zákoník práce
 • Souběh funkcí statutárních orgánů
 • Jmenování, odvolání, sjednání odvolatelnosti, konkurenční doložky
 • Skončení pracovního poměru – úloha personalisty
 • Povinnosti personálního oddělení po skončení pracovního poměru
 • Úloha a postavení personalisty v dalších oblastech pracovněprávního vztahu (náhrada škody, dovolená, pracovní doba, překážky v práci)
 • Změny ve srážkách ze mzdy
 • Řešení vad právního jednání a jejich následků (neplatná právní jednání, jednání, k nimž se nepřihlíží)
 • Personální aspekty práce z domova, při agenturním zaměstnávání a zapůjčení (dočasném přidělení) zaměstnance
 • Posuzování práv a povinností při přechodu z pracovněprávních vztahů
 • Diskuse, dotazy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit