Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

ZRUŠENO - Správné uzavírání smluv a dohod v pracovněprávních vztazích

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Současný nedostatek zaměstnanců zvyšuje počet uzavíraných pracovních smluv a dohod. Rovněž občanský zákoník i další pracovněprávní předpisy přinesly změny do této oblasti a upravily legislativní požadavky na jejich vytváření. Účelem semináře je seznámit účastníky, zejména vedoucí zaměstnance, personalisty i mzdové účetní a všechny, kteří se pracovněprávní činností zabývají, s obsahem i formou většinou těchto smluv a dohod. Účastníci semináře obdrží vzory nejčastějších smluv a dohod.

Odborný program:

 • Oblast občanského zákoníku
  • Legislativní aktuality v době konání semináře
  • Požadavky na smlouvy a dohody v pracovněprávních vztazích podle občanského zákoníku
  • Smlouvy a dohody jako dvoustranné formy právního jednání
  • Neplatnost smluv, dohod a jednostranného právního jednání
  • Právní jednání, k němuž se nepřihlíží
  • Příslib zaměstnání
  • Adhezní smlouva
  • Manažerská smlouva
 • Oblast vzniku a skončení pracovněprávního vztahu
  • Pracovní smlouva, adhezní smlouva
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Dohoda o skončení pracovního poměru
  • Smlouva zaměstnavatele s lékařem nebo zdravotnickým zařízením k pracovnělékařské péči
 • Oblast náhrady škody
  • Dohoda o náhradě škody
  • Dohoda o srážkách ze mzdy
  • Dohoda o (hmotné) odpovědnosti
 • Další oblasti zákoníku práce
  • Dohoda o zákazu konkurenčního jednání
  • Dohoda o zvýšení nebo prohloubení kvalifikace
  • Dohoda o úpravě pracovní doby
  • Dohoda zaměstnavatele s odbory o výjimkách z uzavírání pracovního poměru na dobu určitou
  • Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance
  • Kolektivní smlouva jako zvláštní druh dohody mezi zaměstnavatelem a odbory
  • Zrušení karenční doby – první 3 dny pracovní neschopnosti
  • Změny v zaměstnávání cizinců – povinnosti zaměstnavatele
  • Změny ve srážkách ze mzdy
 • Diskuse, odpovědi na dotazy, včetně předložených pořadateli před seminářem nebo v jeho průběhu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit