Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální související a prováděcí předpisy k zákoníku práce

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
25.11.2019
9.00 - cca 14.30
    —
19433

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Cena

Vložné: 2390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Zákoník práce nemůže s ohledem na rozsáhlost své působnosti komplexně a detailně upravovat práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Proto v řadě ustanovení ponechává podrobnosti prováděcím předpisům, které byly v současném období aktualizovány nebo vydány nové. Příslušná ustanovení ZP jsou tak konkretizována v jiné právní normě a to v nařízení vlády nebo ve vyhlášce (např. v oblasti cestovních náhrad) nebo odkazem na jiný zákon nebo předpis (např. zákon o zákazu diskriminace, o pracovnělékařské péči, o nemocenském pojištění apod.) V semináři vysvětlíme nejdůležitější úpravy a problémy s tím spojené. Součástí semináře je informace o připravované novele zákoníku práce 2020.

Odborný program:

 • Legislativní aktuality v době konání semináře
 • Uplatňování zákona o nemocenském pojištění v personální praxi (otcovská dovolená a pracovní volno k ošetřování)
 • Zákon o zdravotní péči o zaměstnance
 • Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnance v průběhu pracovního poměru, lékařské posudky
 • Nařízení vlády k ochraně zdraví zaměstnanců (zápočet bezpečnostních přestávek do pracovní doby, ochranné nápoje, přestávky při práci s počítačem, rizikové faktory na pracovišti apod.)
 • Nový občanský zákoník – jeho použití v pracovněprávních vztazích po 5 letech praxe
 • Povinnosti zaměstnavatelů v dodržování rovnosti na pracovišti (antidiskriminační zákon, rovnost ve mzdách, důkazní břemeno, stres na pracovišti apod.)
 • Srážky ze mzdy podle nových nařízení vlády ve 2. pololetí 2019
 • Minimální a zaručená mzda, příplatky v obtížném pracovním prostředí – chyby a problémy podle nového nařízení vlády ve 2. pololetí 2019
 • Prováděcí nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům a záznamům o úrazech
 • Vyhlášky MPSV a Ministerstva financí ke stravnému a použití osobních vozidel na pracovních cestách
 • Zákaz kouření a požívání alkoholu na pracovištích podle zvláštního zákona
 • Pracovní doba v dopravě podle nařízení vlády
 • Zákazy prací podle nařízení vlády a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
 • Nařízení vlády k důležitým osobním překážkám v práci
 • Nařízení vlády k platovým otázkám v rozpočtové sféře (osobní příplatky, pásmové odměňování, osobní příplatek apod.)
 • Zákon o pobytu cizinců změny pro zaměstnavatele
 • Zákon o zpracování osobních údajů a nařízení GDPR – ochrana soukromí na pracovišti, kontrola soukromé elektronické pošty, kamery na pracovišti apod.)
 • Zrušení karenční doby (náhrada mzdy za první 3 dny pracovní neschopnosti)
 • Používání občanského soudního řádu při srážkách ze mzdy
 • Dotazy, diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit