Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář bude zaměřen na následující vybrané otázky spojené s institutem společného jmění manželů a jeho vypořádáním z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů.

Odborný program semináře:

V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:

 • rozsah aktiv společného jmění manželů
 • společné jmění manželů a přechodná ustanovení významná pro jeho vypořádání
 • SJM a nabývání od neoprávněného se zaměřením na nesprávné katastrální zápisy
 • problematika vztahu SJM a rodinné domácnosti
 • určovací žaloby ve vztahu k SJM z pohledu naléhavého právního zájmu, veřejných seznamů a důkazního břemene
 • ochrana majetku ve společném jmění manželů ve vztahu ke třetím osobám
 • vybrané otázky vypořádání společného jmění manželů
  • a) procesní způsoby vypořádání SJM (rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání, rozhodčí řízení)
  • b) hmotněprávní způsoby vypořádání SJM
  • c) rozložení důkazního břemene ve sporech o vypořádání SJM
  • d) procesní otázky vypořádání SJM (koncentrace řízení, změny žaloby, vázanost návrhem, postupy soudů a procesní úkony účastníků řízení)
  • e) oceňovací pravidla a vypořádání SJM
  • f) disparita podílů a vypořádání SJM
  • g) vypořádání SJM a rozhodování o náhradě nákladů řízení
  • h) předpokládané změny v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu České republiky – senátu 22 Cdo (oceňovací pravidla, vypořádání dluhů, procesní souvislosti řízení o vypořádání SJM apod.)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit