Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele + jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Marcela Pavlová

náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-59/2007

Odborný program

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, dotčených orgánů, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se výstavba nějakým způsobem dotýká.

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení stavebního zákona na úseku územního rozhodování po významné novele, včetně vedení společného územního a stavebního řízení. Nedílnou součástí bude i blok dotazů na odpovědi účastníků. Účastníci budou rovněž informováni o Rekodifikaci veřejného stavebního práva, zejména o věcném návrhu stavebního zákona a o aktuálních změnách zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Odborný program semináře:

 • Informace o věcném návrhu stavebního zákona
 • Aktuální změny v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.
 • Stavební zákon
  • Obecné informace

     – náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů
     – závazná stanoviska orgánu územního plánování koordinující využití území
     – majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
     – účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
  Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu:
     – záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
     – druhy územních rozhodnutí
     – územní řízení
     – územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
     – společné územní a stavební řízení
     – společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
     – zjednodušené územní řízení
     – veřejnoprávní smlouva
     – územní souhlas
     – společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit