Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
26.09.2019
9.00 - cca 14.30
    —
19410

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Stanislava Neubauerová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-41/2019

Odborný program

Stavební zákon je základním právním předpisem, který stanoví pravidla umístění, povolení a užívání nejrůznější stavebních záměrů. Jde o právní normu, která prochází častými novelizacemi, naposledy k 1. 9. 2018.

Obsahem semináře je objasnění základních pojmů a vazeb při umisťování, povolení a kolaudaci staveb. Lektorky objasní, které stavební záměry projednávají obecné a které speciální stavební úřady. Seminář se věnuje otázkám, jaké jsou vzájemné vazby mezi základními subjekty v řízeních podle stavebního zákona, se zaměřením na stavebníka, sousedy, projektanta, osobu vykonávající stavební dozor a dotčené orgány. Účastníci semináře se dozvědí, jakými postupy lze dosáhnout umístění, povolení a kolaudace stavebního záměru a jaká jsou úskalí jednotlivých řízení (postupů). Uvedené bude demonstrováno na řadě konkrétních praktických případů.

Seminář je určen pro každého, kdo si potřebuje ujasnit pravidla hlavních řízení a postupů podle stavebního zákona. Ocení ho zaměstnanci obecných a speciálních stavebních úřadů všech stupňů, kteří tuto agendu vykonávají teprve krátce. Je rovněž vhodný pro zástupce obcí či měst, kteří řeší stavební záležitosti v pozicích investorů nebo vlastníků sousedních nemovitostí. V neposlední řadě seminář zaujme advokáty, pracovníky na trhu s realitami a zástupce korporátních společností, kteří řeší stavební kauzy klientů.

Program semináře:

 • Úvod do veřejného stavebního práva
  • právní rámec, základní subjekty a jejich vztahy (stavební úřady, dotčené orgány, stavebník, projektant, stavební dozor, stavební podnikatel) základní pojmy (co je a není stavba, změny stavby, druhy staveb, terénní úpravy, zařízení, záměry tzv. volného režimu), základní formy rozhodování v území (správní rozhodnutí, souhlas stavebního úřadu, opatření obecné povahy), princip řetězení správních aktů stavebního úřadu.
 • Umístění záměru
  • územní řízení (druhy územních řízení)
   – procesní otázky (zahájení řízení, náležitosti žádosti, účastníci řízení, ústní jednání)
   – územní rozhodnutí (obsah, platnost, změna a zrušení územního rozhodnutí)
  • zjednodušené územní řízení (kdy se vede, překlopení do územního řízení)
  • územní souhlas (kdy postačí, proces jeho vydání, překlopení do územního řízení, náležitosti, platnost, přezkum a zrušení územního souhlasu)
 • Povolení záměru
  • stavební řízení
  • procesní otázky (zahájení řízení, náležitosti žádosti, účastníci řízení, ústní jednání),
  • stavební povolení (obsah, platnost, změna a zrušení stavebního povolení)
  • souhlas s ohlášením záměru (kdy postačí, proces jeho vydání, překlopení do stavebního řízení, obsah, přezkum a zrušení kolaudačního souhlasu)
  • změna stavby před dokončením
 • Kolaudace (užívání) záměru
  • kolaudační souhlas (záměry vyžadují kolaudační souhlas, náležitosti žádosti o kolaudaci, možnost překlopení do kolaudačního řízení, obsah, přezkum a zrušení kolaudačního souhlasu)
  • kolaudační rozhodnutí (kdy se vydává, obsah, změna a zrušení kolaudačního rozhodnutí)
  • změna v užívání stavby (souhlas vs. rozhodnutí o povolení změny v užívání)
 • Společná řízení a postupy
  • společné územní a stavební řízení
  • společné územní řízení s posouzení vlivů na životní prostředí
  • společné územní, stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
  • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • Specifické situace
  • veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení
  • certifikát autorizovaného inspektora zakládající právo vzniku stavby
  • pasportizace – ověření dokumentace skutečného provedení stavby
  • řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby
  • přestupková řízení

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit