Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2019 a novinky od roku 2020

Daně, účetnictví (třídenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
06.12.2019, 7.12.2019, 8.12.2019
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
19389

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Doprava na místo

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Cena

Vložné: 8980 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Ubytování: 1200 Kč/osobu 2 noci (cena včetně 15% DPH)
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 560 Kč/osobu (cena včetně 15% DPH)

Stravování: 1215 Kč/osobu – 2x snídaně, 3x oběd, 2x večeře (cena včetně 15% DPH)

Odborný program

Odborný program semináře:

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2019 a na změny v uplatňování DPH od roku 2020 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • změny ve vymezení základních pojmů od roku 2020,
 • místo plnění při dodání zboží pořízení zboží z jiného členského státu a změny od roku 2020,
 • uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů,
 • pravidla pro dodání zboží v řetězci od 1. 1. 2020,
 • pravidla pro dodání zboží v režim skladu (call-off stock) od 1. 1. 2020,
 • základ a výpočet daně a opravy základu daně,
 • sazby daně a očekávané změny od roku 2020 ve vazbě na novelu zákona o evidenci tržeb,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,
 • prokazování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a změny od 1. 1. 2020,
 • nárok na odpočet daně v roce 2019 a v roce 2020,
 • zvláštní režim pro cestovní službu a navrhované změny od roku 2020,
 • režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019 a v roce 2020,
 • správa daně v tuzemsku v roce 2019 a v roce 2020,
 • aktuální problémy při podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob pro správné stanovení základu daně, výklad schválených změn a informace o schválených a připravovaných změnách od roku 2020, a to zejména:

 • Přehled posledních novel ZDP se zaměřením na DPPO, zejména k implementaci směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD:
  • pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků
  • zdanění při odchodu-přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí
  • obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu
  • pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti
  • úpravy pravidel pro uplatňování odpočtu na výzkum a vývoj
 • Změny v daních z příjmů 2020 se zaměřením na DPPO - informace dle vývoje legislativy k datu semináře
 • Aktuálně, zejména k
  • úpravám výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů
  • pohledávkám, hmotnému a nehmotnému majetku
  • závěrům KV KDP a vybraným judikátům
  • vybraným zaměstnaneckým benefitům, aneb
  • co již neplatí v Pokynu D-22 a naopak bylo by vhodné doplnit

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

Výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2019, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2019 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • vybraná ustanovení zákona o účetnictví (kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce apod.), případné změny pro rok 2020
 • změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech pro rok 2019 a 2020,
 • Vybrané účetní metodické oblasti:
  • Dlouhodobý majetek – oceňování, slevy z cen, zařazování DM do užívání,
  • Oceňování zásob
  • Odhady – rezervy, odložené daně, opravné položky, reálná hodnota
  • Opravy chyb, nesprávností v účetnictví, změny v odhadech a změny účetních metod
  • Kapitálové operace
  • Kurzové přepočty – časové rozlišení a cizí měna, zálohy v cizí měně
 • informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2019, například:
  • vykazování srovnatelných údajů v účetní závěrce,
  • vyplňování účetních výkazů,
  • sestavení přílohy k účetní závěrce,
  • cash flow a přehled o změnách ve vlastním kapitálu,
 • případné změny v účetních předpisech od roku 2020,
 • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
 • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit