Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020

Daně, účetnictví (konzultační seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.11.2019
9.00 - cca 17.00
    —
19388

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Odborný program semináře:

ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a na změny od roku 2020. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • místo plnění při dodání zboží a změny od roku 2020,
 • uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů v roce 2019,
 • pořízení zboží z jiného členského státu a úpravu pravidel pro dodání zboží v řetězci a pro režim skladu (call-off stock) od roku 2020,
 • sazby daně v roce 2019 a očekávané změny od roku 2020,
 • prokazování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a navrhované změny od roku 2020,
 • nárok na odpočet daně v roce 2019 se zaměřením na změny od 1. 4. 2019,
 • správa daně v tuzemsku v roce 2019,
 • aktuální problémy při podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení v roce 2019.

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2019 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2020, a to zejména:

 • Přehled posledních novel ZDP se zaměřením na DPPO, zejména k implementaci směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD:
  • pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků
  • zdanění při odchodu – přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí
  • obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu
  • pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti a
  • úpravy pravidel při uplatňování odpočtu na výzkum a vývoj
 • Změny v daních z příjmů 2020 se zaměřením na DPPO - informace dle vývoje legislativy k datu semináře
 • Aktuálně, zejména k
  • úpravám výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů
  • pohledávkám, hmotnému a nehmotnému majetku
  • závěrům KV KDP a vybraným judikátům
  • vybraným zaměstnaneckým benefitům
 • Odpovědi na dotazy, diskuse

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE – výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2019, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2019 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:
• rekapitulace významných změn v účetních předpisech (například kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce apod.),
• změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platné od roku 2020,
• vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
• další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit