Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nekalá soutěž - kompletní výklad aktuální právní úpravy

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.12.2019
9.00 - cca 16.00
    —
19311

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář přináší kompletní výklad o hmotněprávní regulaci nekalé soutěže v České republice, ale také o právních prostředcích ochrany proti nekalé soutěži včetně procesních specifik. Výklad bude doplněn o bohatý přehled příkladů z praxe a aktuální judikaturu českých soudů (zejména Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Praze) a Soudního dvora EU.

Seminář je určen zejména pro advokáty, advokátní koncipienty, soudce, podnikové právníky, reklamní agentury, velké „hráče“ na trhu, ale i malé a střední podnikatele, orgány veřejné správy, studenty právnických i marketingově zaměřených fakult a širokou odbornou veřejnost (právníky i neprávníky).

Z odborného programu semináře:

 • podrobný rozbor ustanovení § 2972 až 2990 občanského zákoníku
 • tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU
 • subjekty právních vztahů nekalé soutěže (soutěžitelé, zákazníci, právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků, tzv. jiné osoby dotčené nekalou soutěží)
 • podmínky generální klauzule nekalé soutěže a jejich podrobný rozbor
 • aktuální soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže – změny v postojích soudů (zákonem neupravené případy nekalosoutěžního jednání)
  • porušení norem veřejného nebo soukromého práva se soutěžním dopadem (např. skrytá reklama včetně tzv. product placementu, reklama operující s nedovolenými motivy, nekalé obchodní praktiky a řada dalších)
  • jednání nenaplňující znaky zákonných (pojmenovaných) skutkových podstat nekalé soutěže, ale těmto se blížící (např. různé formy parazitování – free riding, nedovolené, napodobování a blokování doménových jmen, katalogové podvody atd.)
  • ostatní jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže (guerilla marketing a jiné formy agresivního marketingu, zabraňovací soutěž, přetahování zákazníků a zaměstnanců od konkurence, zneužití vnitřních informací apod.)
 • jednotlivé zákonné skutkové podstaty nekalé soutěže (klamavá reklama, klamavé označení zboží nebo služby, srovnávací reklama, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, podplácení, porušení obchodního tajemství, dotěrné obtěžování, ohrožení zdraví nebo životního prostředí)
 • aktivní a pasivní legitimace ve sporech z nekalé soutěže
 • právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži (včetně promlčení jednotlivých nároků)
 • procesní specifika nekalosoutěžních sporů
 • vše doplněno o:
  • příklady nekalosoutěžního jednání v České republice i ve světě
  • aktuální judikaturu Vrchního soudu v Praze, Nejvyššího soudu a Soudního dvora EU
  • specifika právní úpravy nekalé soutěže v EU

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit