Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé: sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výklad

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.10.2019
9.00 - cca 16.00
    —
19385

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Po třech letech účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek pomalu vzniká dílčí rozhodovací praxe k tomuto zákonu, k některým jeho ustanovením se v literatuře podávají odlišné výklady a také samotná zadavatelská praxe k jednotlivým pravidlům přistupuje odlišně. Cílem semináře je pojmenovat konkrétní problémy s aplikací vybraných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek a v rámci diskuse nalézt jejich vhodný výklad.

Každé téma bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na identifikaci sporných otázek a pokračovat bude pokusem o rozbor použitelné rozhodovací praxe a metodických návodů k jejich řešení a pokusem o možná praktická doporučení pro zadavatele i dodavatele. Ve vztahu ke každému tématu bude dán dostatečný časový prostor pro diskusi.

Tento seminář volně navazuje na seminář „Zadávání veřejných zakázek – krok za krokem a prakticky zejména pro začátečníky“, který je plánován na 24. 9. 2019.

Kapacita semináře je omezena. Přihlášení účastníci semináře mohou sami své podněty k diskusi zasílat na adresu info@bovapolygon.cz do 8. 10. 2019.

Vybrané okruhy semináře:

  • Elektronická komunikace v zadávacím řízení, před jeho zahájením a po jeho ukončení – pravidla, zkušenosti, rizika a důsledky volby konkrétní formy komunikace; komunikace při zadávání mimo zadávací řízení, komunikace při uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku
  • Doplňování, objasňování a dodatečné úpravy nabídek po jejich podání – zákonné limity, varianty postupu a důsledky
  • Sporné otázky naplnění podmínek pro vyloučení účastníka zadávacího řízení – modelové situace, zkušenosti, důkazní břemeno, rizika
  • Pořadí a návaznost kroků zadavatele v zadávacích řízeních v závislosti na aktuálních okolnostech – posuzování splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, předběžné hodnocení nabídek, „definitivní“ hodnocení nabídek, posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny, vylučování účastníků zadávacích řízení před hodnocením nabídek a po hodnocení nabídek, vylučování účastníků zadávacích řízení před rozhodnutím o výběru dodavatele a po rozhodnutí o výběru dodavatele, kroky zadavatele mezi výběrem nejvhodnější nabídky a jeho oznámením
  • Hodnocení kvalifikace v zadávacích řízeních v nadlimitním a podlimitním režimu – pravidla, odchylky, zákonné limity
  • Reálné limity použití in-house postupů v rámci kooperace zadavatelů a s nimi spojených osob – vertikální kooperace, horizontální kooperace a jejich kombinace, zákonné limity, praktické limity, trvalý a ad hoc in-house, přeprodávání („neobchodní přenechávání“) plnění mezi zadavateli a s nimi spojenými osobami

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit