Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Odborný program

Účelem semináře je seznámit jeho účastníky podrobně se vzájemným vztahem zákona o státní službě, a správního řádu a s uplatněním příslušných ustanovení správního řádu v jednotlivých veřejnoprávních postupech, odehrávajících se podle zákona o státní službě. Výklad bude zaměřen zejména na zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru a na jednotlivé modely správního řízení předpokládané zákonem o státní službě, zvláštní pozornost bude věnována především výběrovému řízení a také kárnému řízení jako dvěma specifickým řízením upraveným zákonem o státní službě. Pozornost bude věnována rovněž veřejnoprávním smlouvám uzavíraným na základě zákona o státní službě a také základním souvisejícím otázkám možných variant soudního přezkumu rozhodnutí a jiných úkonů služebních orgánů ve věcech státní služby.

Program semináře:

 • Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah
 • Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního poměru jako výkon působnosti v oblasti veřejné správy
 • Služební orgány jako správní orgány
 • Způsoby rozhodování ve věcech služebního poměru
 • Řízení na prvním stupni
 • Zahájení řízení (na žádost a z moci úřední)
 • Úkony správních orgánů, vč. doručování
 • Účastníci řízení ve věcech služebního poměru
 • Úkony účastníků řízení
 • Rozhodnutí (náležitosti, oznamování, právní moc a vykonatelnost)
 • Odvolací řízení
 • Výběrové řízení jako zvláštní druh řízení ve věcech služebního poměru
 • Kárné řízení jako zvláštní druh řízení ve věcech služebního poměru
 • Kárné komise jako správní orgány
 • Soudní přezkum rozhodnutí a jiných úkonů služebních orgánů ve věcech služebního poměru
 • Veřejnoprávní smlouvy ve věcech služebního poměru

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit