Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2019 a změny od roku 2020

Daně, účetnictví (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.11.2019, 23.11.2019
1. den - 11.00 - cca 19.00, 2. den - 9.00 - cca 17.00
    —
19364

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Doprava na místo

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Cena

Vložné: 5480 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Ubytování: 600 Kč/osobu 1 noc (cena včetně 15% DPH)
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 280 Kč/osobu (cena včetně 15% DPH)

Stravování: 685 Kč/osobu – 1x snídaně, 2x oběd, 1x večeře (cena včetně 15% DPH)

Odborný program

Na tomto dvoudenním semináři bude podrobný výklad zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře a metodických informací a výkladů vydaných Ministerstvem financí a na připravované změny od roku 2020. Praktické aplikace budou vysvětlovány s použitím příkladů, judikátů Evropského soudního dvora i praktických zkušeností lektora s uplatňováním DPH. Dostatečný prostor bude vyhrazen na diskusi a dotazy účastníků ke konkrétním aplikačním problémům.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení některých základních pojmů, včetně změn od roku 2020,
 • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2019 a 2020,
 • vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně změn od roku 2020,
 • vymezení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží,
 • vymezení místa plnění při poskytování služeb v roce 2019,
 • zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných digitálních služeb v roce 2019,
 • uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů v roce 2019,
 • vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby,
 • vystavování daňových dokladů v roce 2019,
 • stanovení základu daně, výpočet daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů po změnách provedených od 1. 4. 2019,
 • opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky po změnách provedených od 1. 4. 2019,
 • sazby daně a změny v roce 2019 a připravované změny od roku 2020 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně po změnách provedených od 1. 4. 2019,
 • aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí,
 • uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU a navrhované v této oblasti od roku 2020, včetně specifických postupů u přemístění zboží, režim skladu (call-off stock), řetězové obchody, zasílání zboží a nových dopravních prostředků,
 • novelizována pravidla pro prokazování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu navrhovaná od 1. 1. 2020,
 • pravidla uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na praktické problémy,
 • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí ve vazbě na celní zákon,
 • vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží ve vazbě na celní zákon,
 • praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet daně na základě změn provedených od 1. 4. 2019,
 • zvláštní režimy, se zaměřením na cestovní službu, včetně změn od roku 2020, a prodej použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností,
 • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2019,
 • správu DPH v tuzemsku po změnách provedených od 1. 4. 2019 (podávání daňových přiznání, nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období, vymezení osob povinných přiznat nebo zaplatit daň).

Účastníci semináře obdrží podkladové materiály zahrnující aktuální právní předpisy a metodické pomůcky a prezentaci k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit