Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smluvní pokuta

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Pavel Horák,Ph.D.

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Odborný program

Seminář bude věnován smluvní pokutě v novém občanském zákoníku. Bude zaměřen na komplexní výklad tohoto utvrzovacího prostředku od možností jejího sjednávání po konfrontaci s dosavadními závěry judikatury a hledání odpovědí na otázky v jakém rozsahu tato judikatury bude nadále použitelná.

Půjde zejména o následující okruhy otázek:

 • Principy nové úpravy
 • Ujednání o smluvní pokutě
 • Forma smluvní pokuty
 • Třetí osoby oprávněné nebo zavázané ze smluvní pokuty
 • Určitost vymezení zajišťované povinnosti.
 • Limity autonomie vůle při vymezení zajišťované povinnosti a označení ujednání o smluvní pokutě, např. lze-li ji sjednat pro případ odstoupení nebo výpovědi
 • Způsob určení smluvní pokuty
 • Výše smluvní pokuty
 • Lze moderovat smluvní pokutu po jejím zápočtu
 • Lze moderovat smluvní pokutu po jejím zaplacení
 • Smluvní pokuta ve vztahu k jiným institutům, např. úrokům z prodlení
 • Vztah smluvní pokuty a právní úpravy na ochranu spotřebitele
 • Smluvní pokuta a otázky postoupení pohledávky, exekucí, rozhodčího řízení
 • Aktuální judikatura v oblasti závazkového práva

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit