Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Tomáš Sklenář

poradce ministryně pro místní rozvoj, spoluautor částí dosud platného i navrhovaného stavebního zákona na úseku územní plánování, spoluautor prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, zkušební komisař pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování

Ing. Roman Vodný, Ph.D.

ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, předseda zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-132/2006

Odborný program

Seminář bude zaměřen na nejaktuálnější informace včetně informací o přípravě nového stavebního zákona (rekodifikace stavebního práva) a na aplikaci nových právních předpisů z oblasti územního plánování potřebné pro územně plánovací praxi.

Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Základem semináře budou:

  • Územní studie od A do Z (vše, co potřebujete vědět o pořízení, zpracování, schválení možnosti využití a aplikaci územní studie při rozhodování)
  • Nové a revidované metodiky MMR
  • Je něco nového k závazným stanoviskům orgánů územního plánování?
  • Velký blok dotazů a odpovědí k pořizování a obsahu ÚPD a ÚPP (bez omezení zaměření dotazů)
  • Informace k důležitým novelám stavebního zákona vyvolaným novelami jiných zákonů, jak je aplikovat v praxi a na co si dát pozor
  • Standardizace, elektronizace a digitalizace v územním plánování (stav ke dni semináře)
  • Aktuální informace k rekodifikaci stavebního práva na úseku územního plánování (příprava nového stavebního zákona a změně zákonů souvisejících)
  • Dotazy a odpovědi k novým právním předpisům

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit