Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?

Měkké a další dovednosti (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michaela Bejčková

soudkyně Nejvyššího správního soudu, v letech 2009 – 2016 soudkyně správního úseku Městského soudu v Praze. V minulosti působila jako členka oddělení evidence judikatury NSS a podílela se zejména na jazykové redakci Sbírky rozhodnutí NSS. Přednáší o právnické češtině jak praktickým právníkům, tak studentům (kurs právního psaní na Právnické fakultě Univerzity Karlovy).

Odborný program

Stejně jako příslušníci ostatních povolání podléhají i právníci profesním deformacím, a to také v oblasti jazyka. Místo aby jasně a prostě sdělili, co mají na mysli, používají množství odborných výrazů, šroubovaných vazeb a dlouhých souvětí. Ať už tak činí z lenosti či ve snaze dodat textu zdání větší formálnosti či důležitosti, většinou dosahují toho, že text je těžkopádný a čtenář musí číst jednotlivé věty opakovaně, aby je vůbec pochopil.

Cílem tohoto kursu bude

 • 1.- poukázat na typické nežádoucí projevy (stylistické, ale i tvaroslovné a skladebné) běžného právnického vyjadřování,
 • 2. - nastínit vhodnější jazykové alternativy,
 • 3. - přesvědčit účastníky o tom, že úsilí o jazykově správný, stručný a čtivý text se vyplatí, neboť nekultivovaná čeština a balast zbytečných slov spolehlivě zadusí i tu nejoriginálnější právní úvahu.

Výběr z témat kursu:

 • zájmena ukazovací (i kdyby úřad uložil pokutu, musí tato splňovat zákonná kritéria) a přivlastňovací (soud vyzval žalobkyni k doložení svého daňového přiznání)
 • hromadění záporů a předložek (nelze se nezmínit o do budoucna zaměřených investicích)
 • podstatná jména slovesná (ponechání zohlednění stanoviska až do odvolacího řízení)
 • univerzální právnické spojky kdy, když a přičemž
 • přivlastňování: dlužníkův návrh, nebo návrh dlužníka?
 • zanedbání dvojí vazby (můžete se tak zcela vyhnout nebo snížit výši poplatků)
 • trpný rod (správním orgánem bylo sděleno)
 • slovosled (v souladu se závěry k tomu účelu provedené cenové kontroly navrhovatelem)
 • latina a angličtina v českém textu
 • módní slova a profesní slang (navýšit, dokladovat, ošetřit, rozporovat)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit