Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Karel Černín, Ph.D.

asistent soudce Nejvyššího správního soudu

Mgr. Eva Vávrová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-161/2011

Odborný program

Obsahem semináře bude podrobné seznámení s tématem, které prochází celým stavebním právem, totiž s problematikou staveb vybudovaných bez potřebného povolení, případně staveb, u nichž bylo takové povolení zrušeno. Seminář představí jednotlivé situace na modelových případech. Účastníci se seznámí s možnými postupy stavebního úřadu, a to od okamžiku zjištění černé stavby až po konečné vyřešení věci vydáním dodatečného či opakovaného stavebního povolení nebo výkonem rozhodnutí, kterým bylo nařízeno odstranění stavby. Zdůrazněna bude snaha o faktické vyřešení situace v terénu, včetně problematiky výkonu rozhodnutí a jeho finančního zajištění. Cílem semináře je pochopení a zvládnutí základních procesů, a to jak z pohledu veřejné správy, tak z pohledu účastníků správních řízení. Lektoři zohlední též významnou novelu stavebního zákona účinnou od 1. ledna 2018.

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy obecného nebo speciálního stavebního úřadu, a dále advokátům (popř. podnikovým právníkům) a občanským sdružením, na něž se účastníci řízení dotčení nepovolenou stavbou nejčastěji obracejí.

Obsah semináře:

 • Rozlišení nepovolené a neoprávněné stavby
 • Stručný přehled povolovacích procesů ke stavbě, od územního rozhodnutí ke kolaudaci
 • Základní typy nepovolených staveb (stavby od počátku nepovolené a stavby, které povolení pozbyly)
 • Speciální případy (terénní úpravy, stavby dočasné, stavby, u nichž se povolení nedochovalo, stavby s „vadným“ certifikátem autorizovaného inspektora)
 • Zjištění nepovolené stavby a zákazová rozhodnutí
 • Oprávnění stavebního úřadu k zajištění důkazů
 • Nejčastější procesní otázky v řízení o odstranění stavby (např. neúplná žádost o dodatečné povolení, popírání vlastnického práva ke stavbě)
 • Možné výsledky řízení (dodatečné či opakované stavební povolení, rozhodnutí o odstranění stavby nebo rozhodnutí, jímž se odstranění stavby nenařizuje)
 • Nejčastější potíže s výkonem pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby
 • Nepovolené stavby v judikatuře českých soudů
 • Nepovolené stavby v praxi veřejného ochránce práv
 • Diskuze nad problémy vznesenými účastníky semináře

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit