Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Novinky 2019 ve zdanění nadnárodních korporací ATAD, DAC 6 a převodní ceny

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Mgr. Radim Bláha

působil na Ministerstvu financí a ve finanční správě více než 20 let. V rámci své činnosti řídil správu přímých daní v České republice, zaváděl strategii a postupy pro mezinárodní zdaňování s důrazem na převodní ceny, strategii pro potírání daňových úniků v mezinárodním kontextu a s prvkem daňových rájů. V současné době působí jako daňový konzultant pro oblast mezinárodního zdaňování a převodních cen u společnosti Staněk, Tomíček & Partners.

Odborný program

Dne 27. 3. 2019 vyšla ve Sbírce zákonů významná novela zákona o daních z příjmů ve vztahu k mezinárodnímu zdanění a nadnárodním podnikům. To znamená, že rok 2019 a následující budou pro dotčené společnosti vyžadovat zvýšenou pozornost. Využívání dnes známých technik daňových optimalizací se stává opět o něco těžší. Česká republika mimo jiné začlenila do svého právního řádu znění Směrnice ATAD proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (Anti-Tax Avoidance Directive).

Vytyčeným směrem jsou rovněž nová pravidla pro přeshraniční transakce a daňové zacházení se spojenými podniky, která byla zveřejněna OECD v roce 2017 a v současné době jsou již plně účinná.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na odborný seminář, na kterém budou prezentována uvedená aktuální témata, která Vám osvětlí principy navrhovaných opatření a také současného přístupu finanční správy při řešení zdaňování nadnárodních korporací a přispěje k odstranění případných obav z nezvládnutí situace.

Minimálně půjde o seznámení se s následujícími pravidly proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem:

  • pravidla pro nadměrné výpůjční náklady (interest limitation);
  • zdanění při odchodu (exit tax);
  • pravidla pro ovládané zahraniční společnosti (CFC rules);
  • řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace (hybrid mismatches rules);
  • obecná pravidla proti zneužívání daňového režimu (abusive tax schemes);
  • vnitroskupinové služby (intragroup services);
  • převody nehmotného majetku (DEMPE analysis);
  • oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí (tax reporting).

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit