Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Praktické otázky spojené s poskytováním veřejné podpory

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Michael Kincl

Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době působí na Nejvyšším soudu ČR jako poradce pro judikaturu. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo.

Odborný program

Seminář bude zaměřen na praktické otázky, které souvisejí s problematikou veřejné podpory.

Seminář je určen vedoucím představitelům územních samospráv, pracovníkům a představitelům organizačních složek státu, příspěvkových organizací, referentům majetkových odborů, představitelům společností pod kontrolou státu a územních samospráv, zaměstnancům a dalším osobám odpovědným za regionální rozvoj a podpory podnikatelů, zaměstnancům odpovědným za podporu sportu a cestovního ruchu, zaměstnancům odpovědným za problematiku Strukturálních fondů, interním auditorům a pracovníkům kontroly, podnikatelům, právníkům, advokátům, ekonomům, všem co rozhodují o vynakládání veřejných zdrojů, příjemcům těchto zdrojů a dalším zájemcům o tuto oblast.

Obsah semináře:

 • Identifikace veřejné podpory a stručný rozbor jednotlivých znaků veřejné podpory. Aktuální rozhodovací praxe v této oblasti. Příklady nejčastějších forem a oblastí kde je možné se s veřejnou podporou setkat.
 • Druhy veřejných podpor v právu EU (protiprávní veřejná podpora, slučitelná a neslučitelná veřejná podpora, zneužitá veřejná podpora apod.).
 • Postupy v případech, kdy se o veřejnou podporu jedná:
  • Kdy je třeba kladného rozhodnutí Evropské komise před poskytnutím veřejné podpory a kdy může veřejnou podporu poskytovatel poskytovat sám? Pravidlo de minimis a blokové výjimky. Možnosti a podmínky použití, odlišnosti. Jak postupovat v případě poskytování nejrůznějších podpor, aby nedocházelo k porušování pravidel EU.
  • Povinnost notifikace (oznámení) veřejné podpory Evropské komisi (co a kdy je třeba notifikovat, možné postupy před notifikací, kompetentní orgány apod.).
  • Postupy Evropské komise v řízení o veřejné podpoře, druhy rozhodnutí.
 • Důsledky porušení pravidel:
  • Stížnosti na veřejnou podporu, postupy Evropské komise (kdo může podat stížnost, jak postupovat, je-li stížnost podána apod.).
  • Vyšetřování veřejných podpor ze strany Evropské komise.
  • Navracení veřejné podpory, podmínky, práva a povinnosti jednotlivých aktérů. Inkasní příkaz (povinnost navrátit veřejnou podporu) a jeho vliv na poskytování veřejné podpory.
  • Role národních soudů a soudů EU.
 • Další povinnosti spojené s poskytováním veřejné podpory (výroční zprávy, povinnost transparentnosti apod.).

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit