Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obce a hazardní hry

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.

odborný asistent na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, přednáší též na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., spoluautor monografie Právní aspekty hazardních her, konzultant provozovatelů, advokátních kanceláří a orgánů veřejné správy v oblasti hazardních her, člen poradních orgánů několika ústředních správních úřadů.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-157/2019

Odborný program

Seminář je určen úředníkům obcí, krajů, hl. m. Prahy, členům zastupitelstev, pracovníkům provozovatelů hazardních her, které jsou realizovány v hernách a kasinech, advokátům poskytujícím právní služby těmto provozovatelům nebo územním samosprávným celkům.

Odborný program:

 • přehled právní úpravy hazardních her
  • podstata hazardní hry
  • právní předpisy v oblasti hazardních her, zejména občanský zákoník a zákon o hazardních hrách
  • druhy hazardních her a jejich význam z hlediska obcí
  • rozdělení působnosti orgánů veřejné správy, činnosti obcí na úseku hazardních her
 • obecně závazné vyhlášky obcí
  • pojem herního prostoru
  • regulace provozování obecně závaznými vyhláškami
  • přípustné a nepřípustné modely regulace
  • přístup Ministerstva vnitra, Ústavního soudu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aktuální judikatura
  • konflikt obecně závazných vyhlášek a již vydaných povolení
  • nároky provozovatelů
  • potenciál rozšíření vlivu obecně závazných vyhlášek
  • otázka smluvních ujednání mezi obcí a provozovateli
 • aplikační činnost obcí v oblasti hazardních her
  • řízení o povolení herního prostoru, změny povolení
  • přijímání ohlášení o provozování tomboly a turnaje malého rozsahu
  • rozhodnutí o zákazu provozovat hazardní hru
  • možnosti výkonu správního dozoru
 • podíl obcí na dani z hazardních her – stručný nástin

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit