Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu Nejvyššího soudu, hlavní zpracovatel velké systémové novely insolvenčního zákona

Odborný program

Program přednášky (tématické okruhy):

 • Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Povinné zastoupení dlužníka (insolvenčního navrhovatele)
 • Náležitosti insolvenčního návrhu. Přílohy insolvenčního návrhu. Náležitosti návrhu na povolení oddlužení. Přílohy návrhu na povolení oddlužení. Povinné formuláře. Vady formulářů.
 • Osoba oprávněná podat návrh na povolení oddlužení.
 • Společný návrh manželů na povolení oddlužení.
 • Podmínky řízení. Věcná a místní příslušnost.
 • Záloha na náklady insolvenčního řízení. Soudní poplatky.
 • Rozhodnutí o úpadku spojené s rozhodnutím o povolení oddlužení. Účinky povolení oddlužení.
 • Změny v postavení insolvenčního správce a ve věřitelských orgánech při oddlužení. Oslabení práv věřitelů.
 • Způsoby oddlužení. Projednání způsobů oddlužení. Schůze věřitelů při oddlužení. Hlasovací práva věřitelů.
 • Přihlašování pohledávek a jejich přezkum při oddlužení.
 • Změny v postavení některých věřitelů („organizované předbíhání ve frontě“)
 • Jiná rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení. Přeměny oddlužení v konkurs.
 • Osvobození od placení zbytku dluhů.
 • Skončení insolvenčního řízení. Řízení o výkon rozhodnutí a exekuční řízení po skončení insolvenčního řízení.
 • Účinky insolvenčního řízení na práva dlužníka podle jiných právních předpisů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit