Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích z roku 2017

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Petr Slezák

zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA Ministerstva životního prostředí

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-353/2015

Odborný program

V roce 2017 byly schváleny dvě významné novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Tzv. transpoziční novela zákona č. 100/2001 Sb. nabyla účinnosti 1. listopadu 2017 a jejím hlavním cílem byla implementace nových ustanovení revidované směrnice EP a Rady 2011/92/EU (směrnice EIA) do českého práva. Neméně důležitým cílem této novely bylo zefektivnění, zjednodušení a urychlení postupů podle zákona č. 100/2001 Sb.

Druhou z uvedených novel je tzv. novela stavebního zákona, která má dopad do mnoha dalších právních předpisů, včetně zákona č. 100/2001 Sb. Tato novela nabyla účinnosti 1. ledna 2018 a zavádí mj. možnost paralelního a koordinovaného procesu EIA s územním řízením nebo dokonce se společným územním a stavebním řízením.

Cílem semináře je seznámit účastníky s postupy podle zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí s důrazem na novinky zavedené zejména transpoziční novelou, ale i novelou stavebního zákona.

Seminář je určen zejména pracovníkům příslušných úřadů EIA, investorům, pracovníkům úřadů, které vedou navazující řízení, dotčeným orgánům a inženýrským organizacím a autorizovaným osobám v oblasti EIA.

Odborný program semináře:

 • Důvody změn v oblasti EIA v roce 2017
 • Postupy podle zákona č. 100/2001 Sb. s důrazem na změny zavedené 2017:
  • základní pojmy
  • příslušné úřady
  • předmět posuzování
  • oznámení záměru
  • zjišťovací řízení
  • závěr zjišťovacího řízení
  • dokumentace EIA
  • veřejné projednání
  • posudek EIA
  • závazné stanovisko EIA
  • platnost stanoviska EIA a její prodlužování
  • navazující řízení
  • závazné stanovisko k ověření změn záměru
  • závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska EIA s aktuálními právními předpisy
  • problematika autorizací
  • vyjadřování v pochybnostech
  • a další
 • Postupy podle zákona č. 100/2001 Sb. koordinované s postupy podle stavebního zákona
 • Dotazy

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit