Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2018 a v roce 2019

Daně, účetnictví (konzultační seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.05.2019
9.00 - cca 17.00
    —
19188

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 110 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Odborný program semináře:

 • ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a na změny od roku 2019 – zejména na poslední velkou novelu zákona o DPH, provedenou zákonem č. 80/2019 Sb. s účinností od 1. dubna 2019. Touto novelou jsou provedeny v zákoně o DPH zejména tyto změny, které budou na semináři probírány:
  • upravuje se vymezení některých základních pojmů,
  • doplňují se pravidla pro uplatňování DPH u poukazů,
  • mění se pravidla pro vystavování a doručování daňových dokladů,
  • mění se pravidla pro výpočet a zaokrouhlování daně,
  • mění se postupy při provádění opravy základu daně,
  • rozšiřují se možnosti provádění oprav základu daně v případě pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
  • zavádí se úprava odpočtu daně u významných oprav nemovitých věcí,
  • zpřísňují se sankce za porušení povinnosti při podávání kontrolních hlášení.
 • Výklad se z hlediska DPH bude týkat také těchto oblastí:
  • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
  • změny ve vymezení některých základních pojmů,
  • vymezení vzniku povinnosti přiznat daň a zacházení s poukazy,
  • základ a výpočet daně, oprava základu daně v roce 2019
  • sazby daně v roce 2019,
  • uplatňování nároku na odpočet daně se zaměřením na změny od roku 2019
  • aktuální problémy v oblasti správy DPH,
  • kontrolní hlášení v roce 2019.
 • ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob - včetně poslední novely zákona o dani z příjmů, provedenou zákonem č. 80/2019 Sb. s účinností od 1. dubna 2019 - (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2018 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2019, a to:

Aktuální legislativa, zejména:

 • Připomenutí nejdůležitějších úprav pro správné zjištění základu daně za ZO započaté v roce 2018 z daňového balíčku/zákon č. 170/2017 Sb.
  • zpřesnění pravidel pro finanční leasing
  • narovnání podmínek nákladů na dopravu u vozidel pořízených úvěr při využití zajištění závazku a následné výpůjčce
  • nového režimu zdanění nepeněžního vkladu s doplatkem
  • odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku /rozšíření zejména na podnájemce a finální řešení GFŘ k cesím nájemní smlouvy
  • stanovení vstupní ceny odchylně od účetnictví – peněžní dary na pořízení hmotného majetku a ZC při vyřazení stávající stavby v důsledku nové výstavby
  • změny v odpisování nehmotného majetku a spoluvlastnických podílů
 • Aktuálně k vybraným otázkám, zejména k úpravám výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů, závěrům KV KDP, vybraným judikátům, zaměstnaneckým benefitům
 • Novely ZDP schválené již v roce 2019, zejména tzv. druhý daňový balíček, a to
  • Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD:
   – pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků
   – zdanění při odchodu – přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí
   – obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu
   – pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti a
  • Reakce na implementaci mezinárodního standardu účetního výkaznictví IFRS 9 do práva Evropské unie
   – klasifikace finančních nástrojů a způsob zachycení rozdílů ze změn v oceňování
  • Daňový režim kmenových listů oceňovaných reálnou hodnotu
 • Základní informace o návrhu novely ZDP účinné od ZO započatého v roce 2020, zejména k majetku a jeho odpisování
 • PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE - výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2018, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2018 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • rekapitulace významných změn v účetních předpisech (například kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce apod.),
 • změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platné od roku 2019,
 • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
 • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit