Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Stanislava Neubauerová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-97/2018

Odborný program

Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů, zástupcům dotčených orgánů, vlastníkům nemovitostí, autorizovaným inženýrům, architektům či advokátům. Obsahem semináře bude podrobný výklad účastenství v jednotlivých řízeních vedených podle stavebního zákona s důrazem na „nová“ řízení po velké novele stavebního zákona (např. společného územního a stavebního řízení, společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, kolaudačního řízení). Výklad bude zaměřen rovněž na procesní práva a povinnosti účastníků řízení vycházející ze správního řádu a jim odpovídající postupy stavebního úřadu. Pozornost bude věnována praktickým otázkám s využitím judikatury správních soudů a metodických stanovisek ministerstev. Nedílnou součástí semináře budou odpovědi na dotazy účastníků.

Program semináře:

 • Účastenství obecně - dle správního řádu
  • Hlavní a vedlejší účastníci řízení
  • Nepřiznání účastenství
  • Procesní práva a povinnosti účastníků dle správního řádu – právo uplatnit námitky, námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky……
 • Účastenství speciálně – dle stavebního zákona
  • Stavebník v řízeních dle stavebního zákona
  • Soused v řízeních dle stavebního zákona
  • Obec v řízeních dle stavebního zákona
  • Projektant v řízeních dle stavebního zákona
  • Spolek (občanské sdružení) v řízeních dle stavebního zákona
  • Námitky účastníků řízení dle stavebního zákona – územně-technické, občanskoprávní
  • Účastníci územního řízení – územní řízení o umístění stavby, o změně ve využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
  • Účastníci stavebního řízení – stavební povolení, řízení o změně stavby před dokončením, řízení o změně v užívání stavby
  • Účastníci kolaudačního řízení
  • Účastníci řízení o nepovolené stavbě
  • Účastníci ve společných řízeních dle stavebního zákona – společné územní a stavební řízení, společné územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (EIA)
  • Účast při zjednodušených postupech dle stavebního zákona – územní souhlas, ohlášení stavby, kolaudační souhlas, souhlas s odstraněním stavby, společný souhlas
 • Dotčené orgány
  • práva a povinnosti dotčeného orgánu
  • vztah dotčeného orgánu a stavebního úřadu
  • závazné stanovisko dotčeného orgánu – obsah, přezkum, lhůty
 • Specifické situace
  • neznámý vlastník
  • opomenutý účastník řízení

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit