Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Insolvenční řízení po novele (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Jolana Maršíková

místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář je zaměřen zejména na výklad části insolvenčního zákona upravující řešení úpadku oddlužením. Cílem je seznámit účastníky se zkušenostmi získanými při aplikaci insolvenčního zákona v jeho platném znění, zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou.

Výklad se soustředí zejména na podmínky pro povolení a schválení oddlužení, formy oddlužení, přezkum pohledávek v oddlužení, důsledky neplnění oddlužení a osvobození dlužníka od dluhů.

Účastníci semináře budou zároveň seznámeni se změnami v podmínkách pro povolení a schválení oddlužení, se změnami ve způsobech oddlužení a se změnami v podmínkách pro splnění oddlužení a přiznání osvobození od dluhů, které přinesla velká novela insolvenčního zákona, provedená zákonem č. 31/2019 Sb. s účinností od 1. června 2019.

Seminář je určen odborné právnické veřejnosti – zejména insolvenčním správcům, advokátům, podnikovým právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům státní správy a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program:

  • Podmínky pro povolení oddlužení
  • Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu
  • Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením
  • Volba způsobu oddlužení
  • Rozsah majetkové podstaty při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
  • Zabavitelné příjmy v oddlužení splátkovým kalendářem
  • Neplnění oddlužení, nové dluhy
  • Problematika osvobození dlužníka od dluhů
  • Způsoby řešení úpadku podle připravované novely
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Poznámka: Tento seminář volně navazuje na seminář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ PO NOVELE (VĚŘITELÉ - UPLATŇOVÁNÍ A USPOKOJOVÁNÍ POHLEDÁVEK) - AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY A JUDIKATURA, který se koná v úterý 14. května 2019.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit