Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nové typy řízení v oblasti věcných práv I.

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s některými novými typy řízení, která se v oblasti věcných práv objevila v souvislosti s úpravou obsaženou v občanském zákoníku, poukázat na praktický význam a souvislosti těchto řízení i na praktické obtíže, které mohou být s jejich aplikací spojeny. Tam, kde k těmto novým řízením existuje již rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, bude poukázána i na příslušná soudní rozhodnutí. Řízení budou probrána jak z hlediska hmotněprávních, tak i procesních aspektů se zaměřením na praktickou využitelnost.

Program semináře:

 • řízení o povolení nezbytné cesty
 • řízení na řešení důsledků spojených se superficiální zásadou
 • řízení na vypořádání tzv. neoprávněných staveb
 • řízení o žalobách z nesprávných katastrálních zápisů
 • řízení na užívání cizího prostoru
 • řízení spojená s institutem přestavku
 • řízení na ochranu vlastnického práva (vindikační žaloba, negatorní žaloba, určovací žaloba)
 • řízení o žalobách z dobrověrného nabyvatelství (obecně, ve vztahu ke společnému jmění manželů, materiální publicita, prevence, princip dobré víry)
 • řízení na vypořádání společného jmění manželů
 • řízení na vydání potvrzení o vypořádání společného jmění manželů
 • určovací žaloby, společné jmění manželů a naléhavý právní zájem

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit