Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nové typy řízení v oblasti věcných práv I.

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
31.01.2019
9.00 - cca 16.30
    —
19163

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 110 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s některými novými typy řízení, která se v oblasti věcných práv objevila v souvislosti s úpravou obsaže¬nou v občanském zákoníku, poukázat na praktický význam a souvis¬losti těchto řízení i na praktické obtíže, které mohou být s jejich aplikací spojeny. Tam, kde k těmto novým řízením existuje již rozhodovací pra¬xe Nejvyššího soudu, bude poukázána i na příslušná soudní rozhodnutí. Řízení budou probrána jak z hlediska hmotněprávních, tak i procesních aspektů se zaměřením na praktickou využitelnost.

Program semináře:

 • řízení o povolení nezbytné cesty
 • řízení na řešení důsledků spojených se superficiální zásadou
 • řízení na vypořádání tzv. neoprávněných staveb
 • řízení o žalobách z nesprávných katastrálních zápisů
 • řízení na užívání cizího prostoru
 • řízení spojená s institutem přestavku
 • řízení na ochranu vlastnického práva (vindikační žaloba, negatorní žaloba, určovací žaloba)
 • řízení o žalobách z dobrověrného nabyvatelství (obecně, ve vztahu ke společnému jmění manželů, materiální publicita, prevence, princip dobré víry)
 • řízení na vypořádání společného jmění manželů
 • řízení na vydání potvrzení o vypořádání společného jmění manželů
 • určovací žaloby, společné jmění manželů a naléhavý právní zájem

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit